Menü
Saját Bravofly Segítségre van szüksége?
Foglalás telefonon 003619993407 Nemzetközi vezetékes szám, a hívás díja a szolgáltatótól függ Adatvédelmi irányelvek

Foglalás telefonon

Adatvédelmi irányelvek

Nemzetközi vezetékes szám, a hívás díja a szolgáltatótól függ

A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzat

Utolsó frissítés 2018. május

Cégünk tisztában van az adatok és a felhasználói jogok adatvédelmi szempontú védelmének fontosságával. Az internet rendkívül hatékony eszköz lehet a személyes adatok terjesztéséhez, ezért cégünk, valamint a lastminute.com group vállalatcsoportba tartozó többi vállalat egyaránt vállalja a személyes adatok védelmére és biztonságára vonatkozó hatályos jogszabályok betartásának komoly feladatát annak érdekében, hogy biztonságos, felügyelt és megbízható navigációs felületet biztosíthasson felhasználóinak és ügyfeleinek a weboldalra történő látogatásuk és/vagy annak használata és/vagy az összehasonlító szolgáltatás alkalmazása („felhasználóként”), illetve szolgáltatásaink igénybevétele („ügyfélként”) során.
Az adatvédelmi irányelvek azt ismertetik, hogy milyen módon gyűjtjük, használjuk fel, dolgozzuk fel és tesszük közzé személyes adatait cégünk weboldalának és szolgáltatásainak elérése és használata során, valamint különös tekintettel a következőkre:

Az adatvédelmi irányelv azt is ismerteti, hogy miként gyakorolhatja jogait (ideértve a cégünk által végzett adatkezelés bizonyos elemeinek elutasítását is). Jogairól, valamint azok gyakorlásának módjáról az alábbi fejezetben olvashat.
Amennyiben egy meghatározás nélküli fogalmat talál az adatvédelmi irányelvekben (például „szolgáltatás” vagy „weboldal”), akkor annak a jelentését cégünk szerződéses szolgáltatási feltételeiben határozzuk meg.

1. KI AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK AZ ADATKEZELŐJE?

Amikor az irányelvben a „cégünk”, „mi” vagy „adatkezelő” fogalom szerepel, akkor azon:
a lastminute.com group vállalatcsoporthoz tartozó, Ticino kanton kereskedelmi nyilvántartásában CHE - 115.704.228 cégjegyzékszámon bejegyzett, Vicolo de’ Calvi 2 - 6830 Chiasso (Svájc) székhelyű svájci BravoNext, S.A. társaságot értjük, amelynek a felelősségi körébe tartozik a felhasználók és/vagy ügyfelek személyes adatainak a jelen adatvédelmi irányelvek szerinti kezelése (a továbbiakban: cégünk, mi vagy adatkezelő).

Cégünkre Svájc területén gazdasági társaságként működő szervezetként a személyes adatok védelme tekintetében a svájci jog előírásai irányadók. Cégünk ezért kötelezi magát arra, hogy megfeleljen az adatvédelemről szóló, 1992. június 19-i svájci adatvédelmi törvény (FADP) előírásainak. Ezenfelül tájékoztatjuk Felhasználóinkat és/vagy az Ügyfeleinket arról, hogy az Európai Parlament és Tanács 2000. július 26-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok megfelelő szintű védelméről kimondja, hogy Svájcban a jogszabályok az 95/46/EK irányelvnek megfelelő szintű védelmet biztosítanak.
Az adatvédelemről szóló, 1992. június 19-i svájci adatvédelmi törvénynek (FADP), valamint a biztosítótársaságok felügyeletéről szóló, 2004. december 17-i svájci szövetségi törvény (FASIC) 45. bekezdésének megfelelően tájékoztatjuk Felhasználóinkat és/vagy Ügyfeleinket arról, hogy személyes adataik kezelését és megőrzését a Vállalat az alábbi módon és célokra, az FADP és a FASIC rendelkezéseinek megfelelően végzi.

2. MILYEN TÍPUSÚ ADATOKAT GYŰJTÜNK ÉS HASZNÁLUNK FEL?

Amikor weboldalunkra látogat és használja összehasonlító szolgáltatásunkat („felhasználóként”) vagy igénybe veszi szolgáltatásainkat („ügyfélként”), akkor az alábbi kategóriákba eső személyes adatokat gyűjtjük be:

2.1. Ön által szolgáltatott személyes adatok

 • Ezek olyan személyes adatok, amelyeket Ön ad meg a fiókja létrehozásakor, hírlevélre való feliratkozáskor, illetve cégünk szolgáltatásainak igénybevételekor – ideértve a foglalási felületünkön megadott adatokat, illetve a telefonon keresztül vagy élő csevegéssel az ügyfélszolgálati csoportunkhoz eljuttatott hozzászólásait, értékeléseit és üzeneteit is.
 • Személyes adatok speciális kategóriái (például az Ön egészségére, illetve vallási vagy szexuális irányultságára vonatkozó információk, melyeket a „speciális utazási igény” négyzet kipipálásával, az üres mezők vagy hasonló felületek kitöltésével ad tudomásunkra foglalása során, illetve amelyeket az ügyfélszolgálati csoporttal telefonon vagy élő csevegésen keresztül Ön önkéntesen megad a foglalás folyamán bármikor). A személyes adatok speciális kategóriáit kizárólag az Ön kérésének teljesítésére használjuk fel.

A fenti személyes adatok megadására lehet szükség az Ön és cégünk között létrejövő szerződés szerinti megfelelő eljárás, illetve cégünk jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében. Ezek nélkül nem áll módunkban biztosítani a kért szolgáltatásokat.

Fontos, hogy a felhasználói regisztráció során vagy a weboldal használata során Ön által megadott személyes adatok pontosak és a valóságnak megfelelőek legyenek. Ebbe beletartozik az is, hogy például folyamatosan naprakészen tartja adatait (ideértve az e-mail-címét is).

Ha egy másik személy személyes adatait kívánja megadni (például más nevében történő foglalás esetén), akkor e harmadik fél adatait csak az ő hozzájárulásával és az adatvédelmi irányelvek elfogadását követően adhatja meg.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy gyermekekről csak akkor gyűjthetünk és használhatunk fel adatokat, amennyiben az egyik szülőjük vagy gondviselőjük ehhez hozzájárult. Ha tudomására jut, hogy cégünk érvényes szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül dolgozta fel egy gyermek adatait, akkor fenntartjuk az adatok törlésének jogát.


2.2. A weboldalunkról és harmadik felektől automatikusan gyűjtött személyes adatok

 • A weboldalon tett látogatásaival és a weboldal használatával összefüggő információk, például az Ön által használt eszköz vagy webböngésző adatai, a weboldalhoz csatlakozó számítógépek IP-címe vagy tartománynevei, a kapcsolatokhoz tartozó egységes forrásazonosítók, a kapcsolat időtartama, a kiszolgálóról való lekérés módja, a válaszként kapott archív fájlok mérete, a kiszolgáló által küldött válasz állapotát (helyes, hibás stb.) jelző numerikus kód, illetve egyéb, a használt operációs rendszerrel és számítógépes környezettel kapcsolatos paraméterek, a látogatás dátuma és időpontja, a látogatás időtartama, a hivatkozó oldal és a látogatás navigációs útvonalai, továbbá a weboldalon folytatott műveletek, ideértve az Ön érdeklődési körébe tartozó szolgáltatásokat és ajánlatokat is. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeket az információkat az Ön fiókjához társíthatjuk.

Az adatgyűjtés és -felhasználás céljaival kapcsolatban tekintse meg az adatvédelmi irányelvek cookie-kra vonatkozó fejezetét (9. „Cookie-kal kapcsolatos információ”).

 • Ha fiókjához harmadik félhez tartozó szolgáltatást (pl. Facebook, Google) csatol vagy kapcsol, illetve abba bejelentkezik, akkor a harmadik fél adatokat küldhet cégünknek, például regisztrációs- és profiladatokat (vagyis felhasználónév, a közösségi oldalon meglévő fiókjához rendelt felhasználói azonosító, képek, e-mail-cím), illetve bármely olyan adatot, amelyet Ön a közösségi oldalon harmadik felekkel történő megosztásra engedélyezett. A cégünkhöz beérkező adatok a közösségi oldalon alkalmazott adatvédelmi beállításoktól függenek. Rendszeresen tekintse át, és szükség esetén állítsa át a harmadik fél weboldalaira és szolgáltatásaira vonatkozó adatvédelmi beállításokat, mielőtt weboldalunkhoz kapcsolná őket.
 • Cégünkhöz további adatok érkeznek Önről – a hatályos jog által megengedett mértékig – harmadik fél szolgáltatóktól és/vagy csalásmegelőzési tevékenységet végző partnereinktől; például csalás kiszűrését és arra való figyelmeztetést szolgáló információk.  

 

3. MIÉRT GYŰJTJÜK ADATAIT?

Személyes adatait abból a célból gyűjtjük, hogy biztosíthassuk az Ön által igényelt szolgáltatásokat, feldolgozhassuk a fizetéseket, ügyfélszolgálati támogatást nyújthassuk, marketing- és reklámanyagokat küldhessünk Önnek, értesíteni tudjuk a weboldalt érintő fontosabb változásokról, valamint az Ön érdeklődési körébe tartozó tartalmat és hirdetéseket jeleníthessünk meg. Egész pontosan:

Miért?

A. Az Ön által igényelt szolgáltatás biztosításából eredő szerződéses jogviszony megteremtése és fenntartása érdekében, annak minden szakasza során, mindennemű lehetséges integrálás és módosítás révén (pl. foglalások és fizetések teljesítésének elősegítése; kérdésekre és aggályokra való válaszadás; fiókjának kezelése).

Tájékoztatjuk, hogy ha felénk indított hívását nem kapcsolják, vagy ha hívás közben bontják a vonalat, akkor felhatalmaz bennünket arra, hogy telefonszáma használatával visszahívjuk Önt annak érdekében, hogy válaszoljunk kérésére.

B. A létrejött szerződéses jogviszonnyal összefüggő információk elküldése érdekében e-mailben, telefonon vagy SMS-ben, az adatok módosulása/módosítása miatti megkereséseket is beleértve.

Milyen jogalapon?

Szerződés teljesítése vagy szerződéssel összefüggő lépések megtétele


Miért?

C. A jogi, szabályozói és szabálykövetési előírások betartása, valamint a kormány és bűnüldöző szervek általi adatbekéréseknek való megfelelés érdekében.

Milyen jogalapon?

A törvény betartása


Miért?

D. Anonim, összesített statisztikai elemzések készítése annak nyomon követése érdekben, hogy miként használják weboldalunkat, termékeinket és szolgáltatásainkat, valamint milyen az üzleti teljesítményünk.  

Milyen jogalapon?

Jogos érdekeink érvényesítése (vagyis weboldalunk, valamint funkcióinak, illetve termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése)


Miért?

E. Az Ön által megvásároltakhoz és a weboldalunkon ajánlottakhoz hasonló termékekről és szolgáltatásokról szóló reklámanyagok küldése (a törvény által megengedett esetekben, ha Ön nem fejezte ki tiltakozását ellene) e-mailen vagy – amennyiben a törvény megengedi – más elektronikus kommunikációs csatornán. Egyes esetekben személyre szabott reklámanyagokat küldhetünk.

Milyen jogalapon?

Soft Opt-in


Miért?

F. Az előző E. pontban foglalt rendelkezések sérelme nélkül, kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulása mellett e-mailben, telefonon, postai levélben, SMS-ben vagy MMS-ben juttatjuk el legjobb ajánlatainkat a cégünk, valamint annak kereskedelmi és egyéb partnerei által értékesített, cégünk megítélése szerint az Ön érdeklődésére számot tartó termékekről és szolgáltatásokról az alábbi területeken: turizmus, szabadidő, szórakozás, csúcstechnológia, divat, lakásdekoráció, fogyasztási cikkek, ételek és italok, kommunikáció, tömegtájékoztatás, ingatlanértékesítés, oktatás és képzés, energiaipar, kiadás és szerkesztés, információ- és kommunikációs technológia. 

Személyes információit elemezhetjük annak érdekében, hogy létrehozzunk egy profilt az érdeklődési köreire és preferenciáira vonatkozóan, hogy kommunikációnkat időszerűen és az Ön számára releváns módon tudjuk személyre szabni és célozni. Amennyiben azok külső forrásokból elérhetőek, Önnel kapcsolatos további információkat is felhasználhatunk, hogy ez segítsen számunkra hatékonyan személyre szabni és célozni a kommunikációt. Automatizált döntéshozatalt is használhatunk az Ön szükségleteire és igényeire alapuló termékajánlatok szegmentálásához és célzásához. Ez lehetővé tesz, hogy koncentráltabban, hatékonyan és költséghatékony módon kezeljük erőforrásainkat, továbbá csökkenti annak kockázatát, hogy nem megfelelő vagy irreleváns információk jussanak el egyes személyekhez. Mindig kérhet inkább manuális döntéshozatali folyamatot, kifejezheti véleményét vagy vitathatja a kizárólag automatikus feldolgozáson alapuló döntéseket, ideértve a profilalkotást is, amennyiben egy ilyen döntés joghatást vált ki vagy más módon, hasonlóan jelentős mértékben befolyásolja Önt. További részletekért vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőinkkel, akiknek adatait a jelen adatvédelmi irányelvek tartalmazzák.

Milyen jogalapon?

Amennyiben hozzájárulását adta (a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával)  


Miért?

G. Adatok továbbítása a BravoNext, S.A. részére abból a célból, hogy az Önnel szerződéses jogviszonyban álló adatkezelőtől begyűjtse az Ön foglalásaival kapcsolatos információkat, és felhatalmazza őket az információk BravoNext, S.A. társasággal történő megosztására; mellyel elősegíti a lastminute.com group vállalatcsoportba tartozó bármely társaságnál, vagy a lastminute.com group vállalatcsoport weboldalain tett foglalásai megkeresését az alkalmazáson vagy a saját ügyfélterületen keresztül

Milyen jogalapon?

Amennyiben hozzájárulását adta (amikor a saját ügyfélterületére regisztrál vagy bejelentkezik)


Miért?

H. Weboldalunk és rendszereink biztonságának fenntartása, valamint a csalás, biztonsági incidensek és más bűncselekmények megelőzése és észlelése érdekében

Milyen jogalapon?

Jogos érdekeink érvényesítése (vagyis weboldalunk biztonságának biztosítása)  


Miért?

I. Cégünk szerződési feltételeinek való megfelelés ellenőrzéséhez, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

Milyen jogalapon?

Jogos érdekeink érvényesítése (vagyis szerződési feltételeinknek való megfelelés, valamint jogvita vagy igény esetén jogaink védelmének biztosítása)  


Miért?

J. Online marketing és hirdetés személyre szabása a weboldal, termékeink és szolgáltatásaink, illetve más webhelyek Ön általi használatával kapcsolatos, cookie-k segítségével gyűjtött információk segítségével (további részletekért tekintse meg az adatvédelmi irányelvek cookie-król szóló fejezetét)

Milyen jogalapon?

Amennyiben hozzájárulását adta (vagyis cookie-sávon vagy böngészőbeállításokban)


4. KIHEZ JUTHAT EL ÉS KI, ILLETVE HOL HASZNÁLHATJA FEL AZ ADATAIT?

4.1. Az adatai fogadó felek kategóriái
Az Ön személyes adatait az adatvédelmi irányelvekben részletezett célokból az alábbi kategóriákba tartozó fogadó felekkel osztjuk meg:

 • Az adminisztráció, a termékértékesítés, a jogi ügyek, az ügyfélszolgálat és az IT területén segítőként és tanácsadóként közreműködő, valamint cégünk hálózatának, illetve a hardver- és szoftvereszközeinek állapotáért felelős alkalmazottakkal és/vagy munkatársakkal;
 • Légitársaságokkal, szállodákkal, gépjárműkölcsönzőkkel, biztosítótársaságokkal, utazásszervezőkkel és más – önálló adatkezelőként eljáró – felekkel, akikkel a kívánt szolgáltatások biztosításához kell közölni az Ön személyes adatait. Felhívjuk rá a figyelmét, hogy az Egyesült Államok és más országok által bevezetett új jogszabályok és rendelkezések értelmében a légitársaságok kötelesek hozzáférést biztosítani a légi utasok adataihoz a vám- és határőrségek számára. Éppen ezért adott helyzetben előfordulhat, hogy – amennyiben a helyi jogszabályok megkívánják – megosztjuk az utasokról a foglalások során gyűjtött adatokat annak (azoknak) az ország(ok)nak az illetékes hatóságaival, amely(ek) szerepel(nek) az Ügyfél útitervében.
 • Harmadik fél szolgáltatóinkkal (ideértve a lastminute.com group vállalatcsoport további tagjait), akik cégünk kérésére és a fenti célok érdekében a cégünk által megadott utasítások szerint adatfeldolgozóként eljárva dolgozzák fel az Ön személyes adatait, ilyen szolgáltatások lehetnek például informatikai és hoszting szolgáltatások, telefonközpont és ügyfélszolgáltatás, elemzői és adminisztratív szolgáltatások stb.
 • Fizetésfeldolgozó szolgáltatókkal és pénzügyi intézményekkel (pl. visszaterhelés, csalás észlelése és megelőzése érdekében), akik önálló adatkezelőkként járnak el.
 • Közösségi médiaplatformként működő üzleti partnereinkkel, amennyiben Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta (pl. a közösségi média hitelesítési módszereinek alkalmazása esetén).
 • Illetékes hatóságokkal, amennyiben a hatályos törvény erre kötelez minket.
 • Illetékes hatóságokkal és bűnüldöző szervekkel, amennyiben ez a szerződési feltételeink érvényesítése, valamint jogaink és tulajdonunk, illetve bármely harmadik fél jogainak és tulajdonának védelme érdekében szükséges.
 • Harmadik felekhez (pl. üzleti tanácsadókhoz, ügyfél-átvilágítási szolgáltatásokat nyújtó vagy értéket és üzleti képességeket felmérő szakemberekhez) akkor jutnak el adatok, ha az üzletmenetünk és értékesítési tevékenységünk vonatkozásában szükséges (ebben az esetben adatait tanácsadóinkkal és jövőbeli vásárlóink tanácsadóival osztjuk meg, és új tulajdonosaikhoz továbbítjuk).

Cégünk székhelyén megtalálható azon felek listája, akiknek kiadhatjuk az Ön személyes adatait, és amelyet a következő e-mail-címre írva lehet megkérni: [email protected]

4.2. Adatai nemzetközi továbbítása
A Felhasználók és az Ügyfelek személyes adatait az adatkezelő székhelyén (lásd: 1. pont), a lastminute.com group vállalatcsoport kiszolgálóin, valamint olyan jogi személyek létesítményeiben is kezelik, amelyeknek megadtuk ezeket az adatokat, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak az adatkezelőnek.
Tekintettel arra, hogy cégünk egy nemzetközi utazásszervező társaság, az Ön személyes adatait továbbíthatjuk:

 • olyan, nem az Európai Gazdasági Térségbe (EGT) tartozó országokba, amelyek az adatvédelem megfelelő szintjét tartják fenn (például Svájc) az egyes országokat megfelelő adatvédelmet fenntartó országokként elismerő Európai Unió Bizottságának megfelelőségi határozataival összhangban;
 • olyan, nem az Európai Gazdasági Térségbe (EGT) tartozó országokba, ahol az adatvédelmi törvények az EGT jogszabályainál alacsonyabb szintű védelmet biztosítanak. Ez akkor fordulhat elő, ha:
  • önálló adatkezelőként eljáró felekkel közöljük adatait, például légitársaságokkal, szállodákkal, gépjárműkölcsönzőkkel, biztosítótársaságokkal, utazásszervezőkkel stb., amelyek a kívánt szolgáltatások biztosítása érdekében az Ön adatait az EGT-n kívül dolgozhatják fel.
  • olyan szolgáltatókkal közöljük adatait, akik cégünk érdekében adatfeldolgozóként járnak el, és az EGT-n kívüli székhellyel rendelkezhetnek – többek között Marokkóban, Indiában vagy Tunéziában. Amennyiben ilyen adattovábbítás történik, akkor cégünk gondoskodik arról, hogy erre a jelen adatvédelmi irányelvekkel összhangban kerüljön sor, valamint ezt az Európai Unió Bizottsága által az érintettek számára megfelelő adatvédelmet biztosító általános szerződéses rendelkezések szabályozzák. Adatfeldolgozóként eljáró szolgáltatóink egyebek mellett az Ön által igényelt szolgáltatás teljesítését, fizetési adatainak feldolgozását, cégünk megbízásából hirdetési- és marketingszolgáltatások nyújtását, valamint elektronikus úton vagy telefonközponton keresztül történő támogatási szolgáltatások biztosítását végezhetik.

Ha szeretne többet megtudni az alkalmazott biztonsági intézkedésekről, akkor forduljon hozzánk írásban a következő e-mail-címen: [email protected]  

5. MEDDIG ŐRIZZÜK MEG ADATAIT?

Személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig azokra a jelen adatvédelmi irányelvekben meghatározott célok és tevékenységek teljesítése érdekében szükségünk van, illetve olyan időtartamig, amiről más módon tájékoztatjuk – feltéve, hogy erre a hatályos törvények lehetőséget adnak. A megőrzési időtartamról bővebben tájékozódhat itt.

ÜGYFELEK DOKUMENTUMAI

Dokumentum

Foglalási adatok (név, lakcím, elérhetőségi adatok, PNR, ID Booking foglalásazonosító, születési idő, személyazonosító okmány száma, kiállítási dátum, lejárat dátuma, kiállító ország, típus), ideértve az alábbiakat:

- Termékadatok
- vevő ügynöki szakasszal kapcsolatos elérhetőségi adatai (vagyis megjegyzések/események a háttérirodában),
- vásárlási adatok
- „Speciális kérelem” rész a vásárlási oldalon

Megőrzési időtartam

10 évig

Kezdő dátum

A vásárlás időpontjától számítva

Dokumentum

Fiókadatok (lásd: „My Area” (saját ügyfélterület)):
- Felhasználó, jelszó
- Közösségi oldal bejelentkezési adatai
- Vásárlási adatok

Megőrzési időtartam

10 évig

Kezdő dátum

Az utolsó kapcsolatfelvétel időpontjától számítva

Dokumentum

Ügyfélszolgálati e-mailek (visszaigazolás, menetrendváltozás/lemondás, árajánlat, büntetések, fizetési emlékeztető, visszatérítés módja, utalvány/kifizetés, tömegtájékoztatás), ideértve az e-mailen keresztüli kérelmeket/igényeket

Megőrzési időtartam

10 évig

Kezdő dátum

Az e-mail elküldésének időpontjától számítva

Dokumentum

Ügyfélszolgálati telefonhívásokkal kapcsolatos adatok

Megőrzési időtartam

3 évig

Kezdő dátum

Az adatfelvétel időpontjától számítva

Dokumentum

Csevegés (ügyfél/felhasználó)

Megőrzési időtartam

 3 évig

Kezdő dátum

A kérelem időpontjától számítva

Dokumentum

Jelentések vagy igények

Megőrzési időtartam

10 évig

Dokumentum

Szerződéshez kapcsolódó dokumentáció (átvételi jegyzőkönyv)

Megőrzési időtartam

10 évig

Kezdő dátum

A vásárlás időpontjától számítva

Dokumentum

Hitelkártyaadatok

Megőrzési időtartam

Nem őrizzük meg

Dokumentum

Pénzügyi/tranzakciós információk

Megőrzési időtartam

10 évig

Kezdő dátum

A pénzügyi tranzakció teljesítésétől számítva

Dokumentum

Tranzakciós csalás ellenőrzésével összefüggő adatok

Megőrzési időtartam

5 évig

Kezdő dátum

A tranzakció csalás okán történő elutasításától számítva

MARKETINGCÉLOKRA HASZNÁLT ADATOK(CRM)

Dokumentum

Ügyfelekre/felhasználókra – akiknek a hozzájárulására van szükség – irányuló marketingtevékenység céljából felhasznált adatok

Megőrzési időtartam

5 évig

Kezdő dátum

A marketingcélú értesítéseken keresztül adott hozzájárulás vagy ismételt hozzájárulás időpontjától számítva

MARKETINGCÉLOKRA HASZNÁLT ADATOK(CRM)

Dokumentum

Technikai célú cookie-k

Megőrzési időtartam

Max. 3 évig

Kezdő dátum

A webhelyeinken folytatott böngészés időpontjától számítva

Dokumentum

Nem technikai célú cookie-k

Megőrzési időtartam

Max. 1 évig

Kezdő dátum

A webhelyeinken folytatott böngészés időpontjától számítva

6. MILYEN JOGOK ILLETIK MEG ÖNT ÉS MIKÉNT GYAKOROLHATJA EZEKET?

Ön a 2016/679/EU rendeletben (15.–22. cikk) foglalt jogokat gyakorolhatja, ideértve az alábbi jogokat

Jog elnevezése

A hozzáféréshez való jog

Tartalom

Megerősítést kérhet személyes adatainak meglétéről, valamint hozzáférhet azok tartalmához és másolatot igényelhet.


Jog elnevezése

A helyesbítéshez való jog

Tartalom

Frissítheti, módosíthatja és/vagy javíthatja személyes adatait.


Jog elnevezése

A törléshez való jog/az elfeledtetéshez és korlátozáshoz való jog

Tartalom

Kérheti azon adatai törlését vagy korlátozását, amelyeket törvénysértő módon dolgoztak fel, ideértve azokat is, amelyek tárolása nem szükséges a begyűjtés vagy más egyéb feldolgozás eredeti céljának teljesítéséhez; amennyiben adatait nyilvánossá tettük, Önnek joga van ahhoz is, hogy személyes adatai törlését kérje, valamint megfelelő lépéseket tegyen (a technikai intézkedéseket is ideértve) annak érdekében, hogy tájékoztassa a többi, az Ön személyes adatai feldolgozását végző adatkezelőt arról, hogy a személyes adatainak, azokra mutató hivatkozásoknak és másolatainak törlését kérte ezektől az adatkezelőktől.


Jog elnevezése

Az adathordozhatósághoz való jog  

Tartalom

Kérheti, hogy a cégünkhöz egy szerződés vonatkozásában vagy az Ön hozzájárulásával eljuttatott személyes adatairól másolatot kapjon strukturált, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. vásárlásaival összefüggő adatok), továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.


Jog elnevezése

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Tartalom

Mikor cégünk az Ön hozzájárulására épít (lásd: 3. pont - F, G és J), Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy ezt a hozzájárulást visszavonja – cégünk ettől még azonban más jogalapokra hivatkozva, egyéb célokra feldolgozhatja az Ön adatait


Jog elnevezése

A tiltakozáshoz való jog (bármikor):

Tartalom

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak bizonyos körülmények között történő kezelése ellen (különösen akkor, ha cégünknek nincs szüksége az adatok feldolgozására ahhoz, hogy szerződéses vagy más jogi előírásnak megfeleljen [lásd: 3. pont – D, H és I], illetve akkor, ha az adatait direkt marketing céljára használjuk fel [3. pont – E]).


A fent felsorolt jogait bármikor gyakorolhatja:

 • Lépjen kapcsolatba cégünkkel a(z) [email protected] e-mail-címen keresztül.
 • A direkt marketing vonatkozásában kérjük, vegye figyelembe, hogy bármikor kifejezheti tiltakozását, ha az Önnek küldött értesítések mindegyikében megtalálható leiratkozás linkre kattint.
 • A célzott online hirdetések, valamint hozzájárulásának visszavonása tekintetében tekintse át a jelen adatvédelmi irányelv cookie-król szóló fejezetét.

A személyes adataihoz fűződő jogai bizonyos körülmények között korlátozások alá eshetnek. Ha például az Ön kérésének teljesítésével egy másik személy személyes adatait fednénk fel, illetve, ha cégünket jogi előírás vagy más jogalap kötelezi, akkor cégünk folytathatja a törlési kérelmével érintett személyes adatok feldolgozását.

Önnek joga van ahhoz is, hogy panasszal éljen, amennyiben úgy érzi, hogy személyes adataival visszaélnek. Arra kérjük, hogy ilyen esetben első alkalommal hozzánk forduljon, ugyanakkor – amennyiben ez Önre érvényes, akkor – panaszával közvetlenül az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is fordulhat.  

7. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

A fenti adatfeldolgozást végző adatkezelő elérhetőségeit megtalálja az alábbiakban:

A BravoNext, S.A. a lastminute.com group vállalatcsoportba tartozó, svájci illetőségű vállalat, amely Ticino kanton kereskedelmi nyilvántartásában a CHE-115.704.228-as cégjegyzékszámmal szerepel, székhelye pedig Vicolo de’ Calvi 2 – 6830 Chiasso, Svájc.

8. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Cégünk adatvédelmi tisztviselőjének az elérhetőségei:

[email protected]

Vicolo de’ Calvi 2 - CH-6830 Chiasso, Svájc

9. A COOKIE-KKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ

9.1. Bevezetés
Ez a tájékoztató lap ismerteti vállalatunk webhelyének („Webhely”), valamint a lastminute.com group (a továbbiakban: „lastminute.com”, „mi” stb.) tulajdonába tartozó vállalatok által üzemeltetett más webhelyek cookie-kra vonatkozó irányelvét, így Ön jobban megismerheti a cookie-k böngészés közbeni használatának okát és módját, és a belegyezését tudja adni ehhez.

Ön tudomásul veszi, hogy a webhely további használatával hozzájárul a cookie-k használatához a nyitóoldalon („Kezdőlap”) olvasható, a cookie-kra vonatkozó irányelvről szóló értesítőben leírtak szerint.

Ha többre kíváncsi a lastminute.com group tulajdonába tartozó vállalatok által üzemeltetett más webhelyekkel kapcsolatban, keresse fel nemzetközi webhelyünket: http://www.lastminutegroup.com/our-business/our-sites.aspx

9.2. Mik a cookie-k?
A cookie-k olyan információcsomagok, amelyekhez gyakran egy névtelen vagy egyedi azonosító kód is tartozik. Ezt a kódot egy webes kiszolgáló (szerver) küldi a böngészőnek, majd ezután az Ön birtokában lévő számítógép, okostelefon vagy táblagép (a továbbiakban együttesen „Eszköz”) merevlemezére kerül. Ha Ön a későbbiekben visszatér a cookie-kat küldő Webhelyre, a Webhely beolvassa és felismeri őket. A cookie-k elsődleges célja, hogy elősegítsék, illetve javítsák Webhelyünk működését, valamint üzleti és marketinginformációt szolgáltassanak a Webhely tulajdonosának.

9.3. A Webhelyünkön található cookie-k használatának engedélyezése
A Webhely kezdőlapján olvasható, a cookie-k használatáról szóló értesítőnek, valamint vonatkozó irányelvünknek megfelelően Ön elfogadja, hogy a Webhelyen való böngészés a cookie-k itt leírt használatának kifejezett elfogadását jelenti addig a mértékig, ameddig Ön a böngészőjében engedélyezte a cookie-k használatát. Ez többek között a következők végrehajtására vonatkozik Webhelyünk böngészése közben: a cookie-król szóló értesítő bezárása a Kezdőlapon, a Webhely végiggörgetése, rákattintás a Webhely valamelyik elemére stb.

9.4. A Webhelyünkön használt cookie-k fajtái

9.4.1. A cookie-k fajtái üzemeltető szerint
Attól függően, hogy ki üzemelteti azt a számítógépet vagy tartományt (domént), ahonnan a cookie-k érkeznek, illetve ahol feldolgozzák őket, kétféle cookie létezik:

 • Saját cookie-k: ezek a cookie-k az általunk felügyelt, az Ön által igényelt szolgáltatást nyújtó számítógépekről vagy tartományokból kerülnek az Ön Eszközére.
 • Külső felekhez tartozó cookie-k: ezek a cookie-k nem általunk felügyelt számítógépekről vagy tartományokból, hanem egy olyan külső üzemeltetőtől kerülnek az Ön Eszközére, aki cookie-k segítségével dolgozza fel a megszerezett adatokat.

9.4.2. A cookie-k fajtái a kapcsolat hosszúsága szerint
Az Eszközön aktívan töltött idő függvényében a következő cookie-k léteznek:

 • Munkamenetcookie-k: ezek a cookie-k fogadják és tárolják az adatokat a Webhely használata közben. A munkamenet végén, illetve a böngésző bezárása után nem maradnak az Eszközön.
 • Állandó cookie-k: ezek a cookie-k az Eszközön tárolódnak, és azután is elérhetők és feldolgozhatók maradnak, hogy Ön elhagyja, illetve megadott ideig használja a Webhelyet. A Webhelyükön használt állandó cookie-k élettartama legfeljebb 2 év.

9.4.3. A cookie-k fajtái rendeltetésük szerint
A cookie-kat a gyűjtött adatok feldolgozásának célja szerint az alábbi csoportokba lehet sorolni:

 • a) Technikai célú cookie-k: ezekre a cookie-kra kimondottan a Webhely üzemeltetése miatt van szükség; nélkülözhetetlenek a böngészéshez és a Webhelyen található funkciók használatához. Nélkülük nem lehetséges Webhelyünkön a keresés, az összehasonlítás vagy a rendelkezésre álló szolgáltatások lefoglalása.
 • b) A testreszabáshoz szükséges cookie-k: ezek a cookie-k megkönnyítik Webhelyünk használatát, továbbá megjegyzik a beállításait, és személyre szabottabb szolgáltatásokat kínálnak. Esetenként lehetővé tesszük hirdetőink és más külső felek számára, hogy cookie-kat helyezzenek ki Webhelyünkön azért, hogy személyre szabott tartalmat vagy szolgáltatásokat nyújthassanak. Ha Ön bármikor is felkeresi Webhelyünket, az az ilyen típusú cookie-k elfogadásának minősül. Ha a cookie-k le vannak tiltva, nem tudjuk garantálni az említett szolgáltatások működését.
 • c) Statisztikai feladatokra, valamint a forgalom mérésére szolgáló analitikai célú cookie-k: ezek a cookie-k adatokat gyűjtenek a Webhely használatáról, a felkeresett oldalakról, valamint a böngészés közben esetlegesen fellépő hibákról. Segítségükkel a Webhelyünket felkeresők tartózkodási helyét is meg tudjuk állapítani. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek személyes azonosításra alkalmas adatokat. Az általuk gyűjtött információ anonim, és a Webhely működésének fejlesztésére, valamint statisztikai célokra szolgál – azaz ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat. Esetenként előfordulhat, hogy néhány ilyen típusú cookie felügyeletét külső felek végzik a nevünkben, de ők is kizárólag a fent felsorolt célokra használhatják fel őket.
 • d) Hirdetésre és remarketingre szolgáló cookie-k: ezek a cookie-k azért gyűjtenek adatokat, hogy a mutatott hirdetések jobban érdekeljék Önt, továbbá hogy egyéb reklámkampányokat és hirdetéseket jeleníthessünk meg Önnek Webhelyünkön, illetve külső felek Webhelyein. A legtöbb ilyen cookie külső félhez tartozik, azaz nem mi felügyeljük, és (működési jellegük miatt) nem is tudjuk megnyitni őket – ezért sem a felügyeletük, sem a rendeltetésük nem a mi felelősségünk. Adatvédelmi irányelvük részletesebben ismerteti a külső felekhez tartozó cookie-k működését, rendeltetését és felhasználásának módját. Ez az információ a cookie-kra vonatkozó irányelv 5. pontjában felsorolt cookie-knál olvasható.Így tehát külső felek által biztosított szolgáltatások segítségével is gyűjthetünk adatokat és/vagy tehetünk közzé hirdetéseket, amikor Ön a Webhelyünkön tartózkodik. Ezek a vállalatok gyakran anonim és összesített információkat használnak fel (amelyben nem szerepel például a név, a cím, az e-mail-cím vagy a telefonszám) a Webhely és más Webhelyek felkeresésével kapcsolatban azért, hogy Önt érdeklő hirdetéseket vagy szolgáltatásokat kínálhassanak.
 • e) Közösségi cookie-k: ezek a cookie-k teszik lehetővé Webhelyünk megosztását, illetve azt, hogy különböző közösségi oldalakon (pl. Facebook, Twitter, Google+, YouTube stb.) a Tetszik gombra tudjon kattintani. A cookie-k segítségével az egyes felületek tartalma is elérhetővé válik. Az ilyen cookie-k használatát és az általuk gyűjtött információ felhasználását az egyes közösségi oldalak adatvédelmi irányelvei szabályozzák; ezek felsorolása a cookie-kkal kapcsolatos irányelv alábbi, 5. pontjában olvasható.


9.5. A Webhelyünkön használt cookie-k listája
A Webhelyünkön használt cookie-k listája itt olvasható.

A fenti cookie-listában felsorolt információ a cookie-kat létrehozó vállalatoktól származik. Ezek a vállalatok saját adatvédelmi irányelvekkel rendelkeznek, amelyek a témával kapcsolatos nyilatkozatokat és a rájuk érvényes letiltási módokat is tartalmazzák.

A lastminute.com group nem vállal felelősséget a cookie-kra vonatkozó irányelvben felsorolt külső felek cookie-kra vonatkozó irányelveinek tartalmáért és igazságtartamáért.

9.6. A cookie-k felügyelete
Ne feledje: ha az Eszközön nincs engedélyezve a cookie-k használata, Ön csak korlátozottan tudja majd használni a Webhelyet, és a böngészés, illetve a szolgáltatások használata is meghiúsulhat.

9.6.1. Hogyan lehet engedélyezni, illetve letiltani a cookie-kat?
A cookie-k felügyelete többféleképpen is lehetséges. A böngészőbeállítások módosításával Ön letilthatja a cookie-kat, vagy értesítést kérhet róluk az elfogadásuk előtt. A böngésző telepített cookie-kat tartalmazó mappáját is kiürítheti. Ne feledje azonban, hogy minden böngészőben máshogyan kell elvégezni a cookie-k beállítását. Az alábbiakban a legismertebb böngészőkben alkalmazandó eljárások listája olvasható:

Ha más böngészőt használ, olvassa el az adott böngészőhöz készült súgót.

Ha többre kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy miként felügyelheti a cookie-kat a táblagépén vagy az okostelefonján, olvassa el az erről szóló nyomtatott ismertetőt vagy online súgóarchívumot.

9.6.2. Hogyan lehet engedélyezni, illetve letiltani a külső felekhez tartozó cookie-kat?
Mi nem telepítünk külső felekhez tartozó cookie-kat. Az ilyen cookie-kat partnereink és más külső felek telepítik Webhelyünk használata közben. Ezért azt javasoljuk, hogy a külső felekhez tartozó telepített cookie-kkal kapcsolatban tekintse meg partnereink Webhelyeit. Felhívjuk a figyelmét a https://www.youronlinechoices.com/ webhelyre is, ahol (angol nyelven) hasznos információ olvasható a cookie-k használatáról, illetve arról, hogy milyen módszerekkel védhetjük meg adatainkat az interneten.

10. AZ ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK FRISSÍTÉSE ÉS RÉGEBBI VÁLTOZATAI

Cégünk fenntartja a jogot arra, hogy a jelen adatvédelmi irányelveket bármikor módosítsa a jelen rendelkezéssel összhangban. Ha cégünk változtat az adatvédelmi irányelveken, akkor a módosított adatvédelmi irányelveket weboldalunkon közzétesszük, valamint módosítjuk az adatvédelmi irányelvek tetején szereplő „Utolsó módosítás” dátumát.

Az adatvédelmi irányelvek régebbi változatai itt érhetők el.