Bravofly: Repülőjegy, Szállás és Utazás

Adatvédelmi irányelvek

Utolsó frissítés: 2020 December

Cégünk tisztában van az Ön adatinak és felhasználói jogainak adatvédelmi szempontú védelmének fontosságával. Az internet rendkívül hatékony eszköz lehet a személyes adatok terjesztéséhez, ezért cégünk, valamint a lastminute.com vállalatcsoportba tartozó többi vállalat egyaránt vállalja a személyes adatok védelmére és biztonságára vonatkozó hatályos jogszabályok betartásának komoly feladatát annak érdekében, hogy biztonságos, felügyelt és megbízható navigációs felületet biztosíthasson a Weboldalra ellátogató és/vagy azt, illetve az Összehasonlító Szolgáltatást igénybe vevő felhasználóinak (a továbbiakban a „Felhasználó”), valamint a szolgáltatásainkra regisztráló vagy azt megvásárló, az alkalmazásunkat letöltő, és/vagy az adatkezeléshez egyéb, speciális okból hozzájárulást adó ügyfelek (a továbbiakban az „Ügyfél”) számára.

Az Adatvédelmi irányelvek azt ismertetik, hogy milyen módon gyűjtjük, használjuk fel, dolgozzuk fel és tesszük közzé személyes adatait cégünk Weboldalának és szolgáltatásainak elérése és használata során, valamint különös tekintettel a következőkre:

1. Ki az Ön adatainak az adatkezelője?
2. Milyen típusú adatokat gyűjtünk és használunk fel?
3. Miért és hogyan gyűjtjük adatait?
4. Ki láthatja, kihez juthat el és ki, illetve hol használhatja fel az adatait?
5. Meddig őrizzük meg adatait?
6. Milyen adatvédelmi jogok illetik meg Önt és miként gyakorolhatja ezeket?
7. Az adatkezelő elérhetőségei
8. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
9. A Cookie-kal kapcsolatos információk
10. A Facebookra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat
11. Az adatvédelmi irányelvek frissítése és régebbi változatai 

Az adatvédelmi irányelv azt is ismerteti, hogy miként gyakorolhatja jogait (ideértve a cégünk által végzett adatkezelés bizonyos elemeinek elutasítását is). Jogairól, valamint azok gyakorlásának módjáról az alábbi fejezetben olvashat.

Amennyiben egy meghatározás nélküli fogalmat talál az Adatvédelmi irányelvekben (például „Szolgáltatás” vagy „Webhely”), akkor annak a jelentését cégünk szerződéses szolgáltatási feltételeiben határozzuk meg.

1. Ki az Ön személyes adatainak az adatkezelője?

Amint azt a Weboldal Általános felhasználási feltételei jelzik, az ezen a weboldalon keresztül kínált szolgáltatásokat a BravoNext SA - amely ennek a Webhelynek a tulajdonosa -,  a lm csoporthoz tartozó más vállalatok, és / vagy a kapcsolódó szolgáltatásokat biztosító partnereik nyújtják. Amikor ez az Adatvédelmi Irányelv a „Cégünk”, „mi” vagy az „Adatkezelő” kifejezéseket használja, akkor különösképpen a következőkre utal:

 • a "Járatok" és a "Szállodák" termékekre, valamint a "Saját Bravofly" szolgáltatásra vonatkozóan az ajánlatok összehasonlítása és a foglalási szolgáltatások ezen a Weboldalon elérhetőek:

a Felhasználók és / vagy az Ügyfelek személyes adatainak feldolgozásáért felelős adatkezelő a BravoNext S.A, az lm group vállalatcsoporthoz tartozó, Ticino kanton kereskedelmi nyilvántartásában CHE-115.704.228 cégjegyzékszámon bejegyzett, Vicolo de’ Calvi 2 - 6830 Chiasso (Svájc) székhelyű svájci társaság. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a BravoNext, kizárólag az általános adatvédelmi rendeletnek (2016/679 (EU), a „GDPR”) való megfelelés érdekében, a Viaggiare SRL-t, az lm csoporthoz tartozó, Olaszországban honos és az Olasz Kereskedelmi Kamara - Milánó által az IT04403760962 adószám alatt nyilvántartásba vett társaságot (amelynek székhelye: Via del Don 3, 20123, Milánó, Olaszország) jelölte ki az EU-n belüli képviselőjének (GDPR, 27. cikk).

Cégünkre Svájc területén gazdasági társaságként működő szervezetként a személyes adatok védelme tekintetében a svájci jog előírásai irányadók. Cégünk ezért kötelezi magát arra, hogy megfeleljen az általános adatvédelmi rendelet (2016/679 (EU), a „GDPR”) és az adatvédelemről szóló, 1992. június 19-i svájci adatvédelmi törvény (FADP) előírásainak. Ezenfelül tájékoztatjuk Felhasználóinkat és/vagy az Ügyfeleinket arról, hogy az Európai Parlament és Tanács 2000. július 26-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok megfelelő szintű védelméről kimondja, hogy Svájcban a jogszabályok az 95/46/EK irányelvnek megfelelő szintű védelmet biztosítanak.

Az adatvédelemről szóló, 1992. június 19-i svájci adatvédelmi törvénynek (FADP), valamint a biztosítótársaságok felügyeletéről szóló, 2004. december 17-i svájci szövetségi törvény (FASIC) 45. bekezdésének megfelelően tájékoztatjuk Felhasználóinkat és/vagy Ügyfeleinket arról, hogy személyes adataik kezelését és megőrzését a Vállalat az alábbi módon és célokra, az FADP és a FASIC rendelkezéseinek megfelelően végzi.

A vonatkozó Adatvédelmi Irányelveket a következő linkeken olvashatja el:

Járatok”: https://www.bravofly.hu/hu/info/privacy.html?purpose=contract-management&touchPoint=checkout-flight

Szállodák”: https://www.bravofly.hu/hu/info/privacy.html?purpose=contract-management&touchPoint=checkout-hotel

"Saját Bravofly" szolgáltatásra: https://www.bravofly.hu/hu/info/terms-conditions-my-bookings.html#privacy

 • a "Járat + Szálloda" termékre vonatkozóan az ajánlatok összehasonlítása és a foglalási szolgáltatások ezen a Weboldalon elérhetőek:

a Felhasználók és / vagy az Ügyfelek személyes adatainak feldolgozásáért felelős adatkezelő a Red Universal de Marketing y Bookings Online, S.A.U., az lm group vállalatcsoporthoz tartozó spanyol vállalat, amely a madridi cégnyilvántartásban a. CIF A-82602871 sz. van bejegyezve és a Paseo de la Florida 2 Oficina exterior 2 - 28008 Madrid - spanyolországi  székhellyel rendelkezik.

Mi, mint Spanyolországban található szervezet, a spanyol törvények hatálya alá tartozó vállalat vagyunk a személyes adatok védelmével kapcsolatban. Ezért vállaljuk, hogy eleget teszünk az (EU) 2016/679 („GDPR”) Általános Adatvédelmi Rendeletben és a spanyol szabályozásban előírt kötelezettségeknek, beleértve a 2018. december 5-i 3/2018-as, az Adatvédelemről és a Digitális Jogok Garanciáról szóló törvényt is.

A vonatkozó Adatvédelmi irányelveket a következő linken olvashatja el:

Járat + Szálloda”: https://www.bravofly.hu/hu/info/privacy.html?purpose=contract-management&touchPoint=checkout-dp

- Az ezen a weboldalon elérhető "Járatok - Több város" és "Autóbérlés" termékekkel kapcsolatos ajánlatok összehasonlításával és foglalási szolgáltatásaival kapcsolatban tájékoztatjuk Önt, hogy ezeket a szolgáltatásokat harmadik felek nyújtják és az Ön személyes adataikat is ők fogják feldolgozni, mint adatkezelők az adatvédelmi irányelveikkel összhangban, amelyek a kínált termék/szolgáltatás foglalási folyamatában  rendelkezésre állnak.

2. Milyen típusú adatokat gyűjtünk és használunk fel?

Amikor Webhelyünkre látogat és használja Összehasonlító szolgáltatásunkat („Felhasználóként”) vagy igénybe veszi vagy regisztrál szolgáltatásainkra („Ügyfélként”), akkor az alábbi kategóriákba eső személyes adatokat gyűjtjük be:

2.1. Ön által szolgáltatott személyes adatok

 • Ide tartoznak azon személyes adatok, amelyeket Ön ad meg a fiókja létrehozásakor, marketing célú közleményekre történő feliratkozáskor, cégünk szolgáltatásainak igénybevételekor vagy alkalmazásunk letöltése alkalmával, ideértve a foglalási felületünkön megadott adatokat, illetve a telefonon keresztül, élő csevegés (Live Chat) útján vagy a közösségi média révén az ügyfélszolgálati csoportunkhoz eljuttatott hozzászólásait, értékeléseit és üzeneteit is. 

 • Egész pontosan: 

 • A nálunk megtett foglalások alkalmával Ön az alábbi adatokat adja meg részünkre:

  • Az utasokra vonatkozó információk, útlevéladatok, kapcsolattartási adatok, fizetési információk (így hitelinformációk, számlázási cím, bankszámlaadatok), születési idő stb.

  • A vásárlásaira vonatkozó adatok, ideértve a foglalásait, azok idejét és helyét, és a foglalásokért való fizetés módját.

  • Személyes adatok különleges kategóriái, például releváns egészségügyi adatok, speciális étrendi- vagy testi fogyatékossággal összefüggő kérések és ebből eredően, az Ön egészségére, illetve vallási, világnézeti vagy szexuális irányultságára vonatkozó információk, melyeket a „speciális utazási igény” négyzet kipipálásával és az üres mezők kitöltésével, vagy más módon, így az ügyfélszolgálati csoporttal telefonon vagy élő csevegésen keresztül, önként hozhat a tudomásunkra foglalása során bármikor.  A személyes adatok speciális kategóriáit kizárólag az Ön kérésének teljesítésére használjuk fel. Amennyiben ezen adatok kezelésének szükségessége merül fel, erre kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulása, vagy jogszabályi felhatalmazás birtokában (a GDPR 6.1 cikk (a) pontjával, illetve 9.2 cikkével összhangban) kerül sor. 

 • Az Ön által velünk, illetve az általunk Önnel történő, élő csevegésben, az ügyfélszolgálati csoport révén emailben, postán vagy telefonon, vagy a közösségi média útján történő kapcsolatfelvétel során az alábbi adatok gyűjtésére kerülhet sor: a kapcsolatfelvétel alkalmával Ön által megadott adatok, ideértve az Ön nevét, felhasználónevét, telefonszámát, email címét. 

 • A szolgáltatásainkkal kapcsolatos felmérésekben való részvétel vagy kérdőívek kitöltése során Ön megadhatja számunkra kapcsolattartási adatait, illetve az ügyfeleket célzó felmérésekben és kérdőíveken visszajelzéseit és egyéb közleményeit. 

 • A jelen adatvédelmi irányelvek 3/F pont szerinti személyre szabott marketing szolgáltatásokra történő feliratkozás során Ön az alábbi adatokat adhatja meg számunkra: Személyes adatok, a vásárlásaira vonatkozó adatok (ideértve a foglalásait is), a reklámjainkra való kattintásra és a webhelyünkre való belépésre vonatkozó információk (ideértve az Ön IP-címét, online azonosítóit és böngészőjének adatait). Adatokat adhat meg a foglalásaira, böngészési szokásaira és személyes érdeklődési körére vonatkozóan is. Tájékoztatjuk, hogy a fenti információk gyűjtése a 2.2 pontnak megfelelően automatikusan is történhet. 

 • A Saját Ügyfélterületen felhasználói fiók létrehozása, vagy Fiókjának használata során az alábbi adatokat adja át részünkre: személyes adatai, így a vezeték- és keresztneve, email címe, címe, telefonszáma, profilképe és bejelentkezési adatai, így az email címe és az Ön által választott jelszó. Ha a Saját Ügyfélterületen a regisztrációt vagy a bejelentkezést a közösségi hálózatban használt azonosítóival hatja végre, kérjük, tanulmányozza a jelen adatvédelmi irányelvek 2.3 pontját is. Kérjük, ügyeljen rá, hogy a személyes fiókjába való belépést követően hatvan napig bejelentkezve marad a Saját Ügyfélterületen, kivéve, ha a fiókjából való kilépést választja. A fenti szolgáltatást az lm csoporton belüli minden webhely tekintetében az lm vállalatcsoporthoz tartozó, svájci illetőségű BravoNext, S.A. nyújtja, amely társaság Ticino kanton kereskedelmi nyilvántartásában a CHE-115.704.228 cégjegyzékszámmal szerepel, székhelye pedig Vicolo de’ Calvi 2 – 6830 Chiasso, Svájc. A regisztrációs eljárás befejezését megelőzően Önnek meg kell erősítenie, hogy elolvasta és elfogadja a BravoNext, S.A. fenti szolgáltatással kapcsolatos saját Adatvédelmi irányelveit és Szerződési feltételeit. 

 • Az alkalmazásunk letöltése és használata során: Nem gyűjtünk Öntől közvetlenül személyes adatokat. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy bizonyos információk megosztásra kerülnek a Facebookkal (lásd a jelen Adatvédelmi irányelvek 11.2 pontját). Az Alkalmazás telepítésével Ön kijelenti, hogy elolvasta és megértette az Alkalmazásra vonatkozó Adatvédelmi irányelveket és Szerződési feltételeket. 

 • Amennyiben Ön hozzájárul promóciós kampányokban, pályázatokon, nyereményjátékokban való részvételéhez, az alábbi adatokat adhatja át részünkre: személyes adatai, így a címe, email címe vagy telefonszáma, illetve bármely egyéb adat, ami a részvételhez az adott esetben szükséges. Az egyes promóciókra, pályázatokra és nyereményjátékokra vonatkozó, egyedi adatvédelmi irányelvekről minden esetben külön tájékoztatjuk, az adott esemény kezdetén. 

 • Ha Ön hozzájárulását adja a WhatsApp-on keresztül nyújtott, marketingcélú közleményeinkre való feliratkozáshoz, az alábbi adatokat adhatja át nekünk: a neve és telefonszáma. Mielőtt feliratkozna a WhatsApp-ban marketing közleményeinkre, el kell olvasnia és el kell fogadnia a WhatsApp kommunikációra vonatkozó, egyedi adatvédelmi irányelveket. 

 • Más személyekre vonatkozó, Ön által átadott személyes adatok: Ha egy másik személy személyes adatait kívánja megadni (például más nevében történő foglalás esetén), akkor e harmadik fél adatait csak az ő hozzájárulásával és az adatvédelmi irányelvek elfogadását követően adhatja meg. Más személyek adatainak megadása esetén nyilatkoznia kell arról, hogy ezen személyek hozzájárulásával rendelkezik 

 • Gyermekek személyes adatai: Kérjük, vegye figyelembe, hogy gyermekekről csak akkor gyűjthetünk és használhatunk fel adatokat, amennyiben az egyik szülőjük vagy gondviselőjük ehhez hozzájárult. Ha tudomására jut, hogy cégünk érvényes szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül dolgozta fel egy gyermek adatait, akkor fenntartjuk az adatok törlésének jogát. 

A fenti személyes adatok megadására lehet szükség az Ön és cégünk között létrejövő szerződés szerinti megfelelő eljárás, illetve cégünk jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, kivéve, ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy cégünk jogos érdeke. Ezek nélkül nem áll módunkban biztosítani a kért szolgáltatásokat.

Fontos, hogy az Ön által megadott személyes adatok pontosak és a valóságnak megfelelőek legyenek. Ebbe beletartozik az is, hogy például folyamatosan naprakészen tartja adatait (ideértve az e-mail-címét is). 

2.2. A Webhelyünkről, telefonon, az általunk küldött közleményekből és/vagy harmadik felektől automatikusan gyűjtött személyes adatok

 • Információkat gyűjtünk a Webhelyünkön tett látogatásaival és a Webhely használatával összefüggően; ilyen információk például az Ön által használt eszköz vagy webböngésző adatai, a Webhelyhez csatlakozó számítógépek IP-címe vagy tartománynevei, a kapcsolatokhoz tartozó egységes forrásazonosítók, a kapcsolat időtartama, a kiszolgálóról való lekérés módja, a válaszként kapott archív fájlok mérete, a kiszolgáló által küldött válasz állapotát (helyes, hibás stb.) jelző numerikus kód, illetve egyéb, a használt operációs rendszerrel és számítógépes környezettel kapcsolatos paraméterek, a látogatás dátuma és időpontja, a látogatás időtartama, a hivatkozó oldal és a látogatás navigációs útvonalai, továbbá a Webhelyen folytatott műveletek, ideértve az Ön érdeklődési körébe tartozó szolgáltatásokat és ajánlatokat is. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeket az információkat az Ön fiókjához társíthatjuk. 

A jelen Adatvédelmi irányelvek sütikre (Cookie) vonatkozó része (9. Sütikre (Cookie) vonatkozó információk) tartalmaz bővebb tájékoztatást ezen adatok gyűjtésének és felhasználásának céljáról. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatai is összekapcsolásra kerülhetnek a sütikkel, például abból a célból, hogy utazási témájú keresései elmentésre kerülhessenek saját Felhasználói fiókjában amikor a szolgáltatásba be van jelentkezve, és/vagy adatokat gyűjthessünk a termékünk és szolgáltatásaink használatának módjára vonatkozóan.

 • A szerződéshez kapcsolódó okokból, minőségellenőrzési célból, elemzés, személyzeti képzés és/vagy cégünk esetleges jogvita esetén történő védelme céljából az Ügyfélszolgálati Csoporthoz beérkező, vagy általuk kezdeményezett hívásokat rögzíthetjük. A hívás során rögzítésre kerülő személyes adatok kezelése a jelen Adatvédelmi irányelvek szerint történik.

 • Ezt a módszert használhatjuk annak megértésére is, Ön hogyan fogadja az általunk küldött kommunikációs anyagokat (így például az e-maileket), milyen lépéseket tesz ezekkel kapcsolatban (így például rákattint-e az azokban található linkekre), illetve annak elemzésére, hogy milyen gyakorisággal nyitja meg az e-maileket, és mennyi időt tölt azok olvasásával. 

 • Cégünkhöz további adatok érkeznek Önről – a hatályos jog által megengedett mértékig – harmadik fél szolgáltatóktól és/vagy csalásmegelőzési tevékenységet végző partnereinktől; például csalás kiszűrését és arra való figyelmeztetést szolgáló információk. 

2.3. Személyes adatok egyéb forrásai: A Facebook, Google vagy Apple-fiókba való aktív bejelentkezés a Saját ügyfélterületre vezető felhasználói fiók létrehozása és/vagy az abba való bejelentkezés során 

A Saját ügyfélterületet cégünk bejelentkezési felületén keresztül is létrehozhatja és használhatja, lehetősége van azonban arra is, hogy Saját ügyfélterületéhez való kapcsolódásra, bejelentkezésre vagy belépésre harmadik félhez tartozó szolgáltatást (pl. Facebook, Google és Apple) vegyen igénybe. Ez esetben az érintett harmadik fél szolgáltató adatokat küldhet cégünknek, például regisztrációs- és profiladatokat (vagyis felhasználónév, a közösségi oldalon meglévő fiókjához rendelt felhasználói azonosító, kép, e-mail-cím), illetve bármely olyan adatot, amelyet Ön a közösségi hálózatban harmadik felekkel történő megosztásra engedélyezett. A cégünkhöz beérkező adatok a közösségi oldalon alkalmazott adatvédelmi beállításoktól és az említett harmadik felektől függenek. Rendszeresen tekintse át, és szükség esetén állítsa át a harmadik fél weboldalaira és szolgáltatásaira vonatkozó adatvédelmi beállításokat, mielőtt weboldalunkhoz kapcsolná őket. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az alább linkelt adatvédelmi irányelvek szerint a harmadik fél szolgáltatásának igénybe vételével az illetékes harmadik félnek jogában áll átadni, továbbítani, tárolni vagy feldolgozni az információkat az Egyesült Államokban vagy egyéb, nem európai uniós országokban. Ennek eredményeképpen egyes Európai Unión kívüli nemzeti programok biztonsági célból engedélyezhetik a hatóságoknak az Ön személyes adataihoz való hozzáférést. 

Így különösen: 

Facebook fiók belépés 

 • Ha Ön a Webhelyünkön található szolgáltatási felülethez való kapcsolódás érdekében szükséges regisztrációt és/vagy bejelentkezést a Facebook segítségével hajtja végre, akár a regisztráció során, akár azt követően, hozzájárul ahhoz, hogy neve, e-mail címe, profilképe, illetve a közösségi médiafelülethez kapcsolt felhasználói azonosítója részünkre átadásra kerüljön. Rögzítésre kerül továbbá az az adat, hogy Ön a Facebookon keresztül regisztrált. 

Ha Ön rendelkezik Facebook-fiókkal, és a Webhelyünkre való regisztrációt a közösségi média bejelentkezési funkciójával hajtja végre, úgy a Webhelyünkön végzett tevékenységéről adatok kerülhetnek a Facebook felé átadásra.

A közösségi médiaplatform felé átadható adatok például az Ön IP-címe és böngészőjének URL-je.

Az adatok Facebook általi gyűjtésére és felhasználására vonatkozó további információk, az Önt e tekintetben megillető jogok, valamint adatainak védelme kapcsán kérjük, tanulmányozza a Facebook adatvédelmi szabályzatát https://www.facebook.com/policy.php

Google fiók belépés 

 • Ha Ön a felületünkhöz vagy szolgáltatásainkhoz való kapcsolódás érdekében szükséges bejelentkezést a Google segítségével hajtja végre, hozzájárul ahhoz, hogy e-mail-címe és profilképe részünkre átadásra kerüljön. Rögzítésre kerül továbbá az az adat, hogy Ön a Google-n keresztül regisztrált. 

 • A Google felé átadható adatok például az Ön IP-címe és böngészőjének URL-je. 

Az Önt e tekintetben megillető jogok, és az adatvédelem lehetséges módjai kapcsán kérjük, tanulmányozza a Google adatvédelmi szabályzatát: https://policies.google.com/privacy 

Bejelentkezés Apple-lel 

 • Ha Ön a felületünkhöz vagy szolgáltatásainkhoz való kapcsolódás érdekében szükséges bejelentkezést az Apple segítségével hajtja végre, hozzájárul ahhoz, hogy neve, e-mail-címe és Apple ID-ja részünkre átadásra kerüljön. Rögzítésre kerül továbbá az az adat, hogy Ön az Apple segítségével regisztrált.

Az Apple-höz például olyan adatok érkezhetnek be, mint az Ön IP-címe és böngészőjének URL-je. 

Az Önt e tekintetben megillető jogok és az adatvédelem lehetséges módjai kapcsán kérjük, tanulmányozza az Apple adatvédelmi irányelveit: https://support.apple.com/en-us/HT208650

3. Miért gyűjtjük adatait?

Személyes adatait abból a célból gyűjtjük, hogy biztosíthassuk az Ön által igényelt szolgáltatásokat, feldolgozhassuk a fizetéseket, ügyfélszolgálati támogatást nyújthassuk, marketing- és reklámanyagokat küldhessünk Önnek, értesíteni tudjuk a weboldalt érintő fontosabb változásokról, valamint az Ön érdeklődési körébe tartozó tartalmat és hirdetéseket jeleníthessünk meg. Egész pontosan:

Miért?

A. Az Ön által igényelt termék és/vagy szolgáltatás nyújtásához szükséges szerződéses jogviszony létrehozása és fenntartása érdekében, annak minden szakasza során, mindennemű lehetséges integrálás és módosítás révén, vagy a szerződéskötést megelőzően az Ön kérésére bizonyos, a szerződéssel összefüggő intézkedések megtétele céljából (pl. foglalások és fizetések teljesítésének elősegítése; kérdésekre és aggályokra való válaszadás; fiókjának kezelése). A Szolgáltatások nyújtására vonatkozó adatok, és/vagy bármely egyéb pontosítás vagy segítség megadása az Ön részére, telefonon, e-mailben, SMS-ben, rögzített hívásban vagy más, hasonló eszköz segítségével. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben hívása nem kerül kapcsolásra, vagy hívás közben megszakad, megkeresésének megválaszolása érdekében telefonszámán visszahívhatjuk. 

Milyen jogalapon?

Szerződés teljesítése vagy szerződéssel összefüggő lépések megtétele (így a kért termékek és/vagy szolgáltatások nyújtása, és/vagy pontosítás vagy segítség megadása)

Miért?

B. Ha az irányadó jogszabályok lehetővé teszik, az Ön felkérése e-mailben, telefonon, SMS-ben, rögzített hívásban, vagy más, hasonló technikai eszköz alkalmazásával zajló felmérésben való részvételre annak érdekében, hogy a Szolgáltatás vevőjeként megoszthassa velünk tapasztalatait. Visszajelzéseit szolgáltatásaink fejlesztésére használjuk fel. Visszajelzéseinek elemzését követően esetleg szükséges lehet az Önnel történő kapcsolatfelvétel a felmérés során rögzítettek megválaszolása érdekében. Amennyiben a továbbiakban Ön nem kíván részt venni a felméréseinkben, ezt írásban bármikor jelezheti felénk a privacy.hu@lastminutegroup.com címen. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a felmérésben való részvétel önkéntes, és a részvétel elutasítása semmiféle következménnyel nem jár.

Milyen jogalapon?

Jogos érdekeink érvényesítése (vagyis termékeink, szolgáltatásaink és mindennapi működésünk kezelése és fejlesztése)

Miért?

C. A jogi, szabályozói és szabálykövetési előírások betartása, valamint a kormány és bűnüldöző szervek általi adatbekéréseknek való megfelelés érdekében.

Milyen jogalapon?

A törvény betartása (vagyis személyes adatok átadása a szabályozó hatóságok részére)

Miért?

D. Anonim csoportok összesített statisztikai elemzése vagy azonosítható egyének viselkedésének vizsgálata Webhelyünk, termékeink és szolgáltatásaink igénybevétele, valamint üzleti teljesítményünk nyomon követése érdekében.

Milyen jogalapon?

Jogos érdekeink érvényesítése (vagyis Webhelyünk, valamint a Webhely funkcióinak illetve termékeinknek és szolgáltatásainknak fejlesztése)

Miért?

E. Az Ön által megvásároltakhoz és a Weboldalunkon ajánlottakhoz hasonló termékekről és szolgáltatásokról szóló reklámanyagok küldése (a törvény által megengedett esetekben, ha Ön nem fejezte ki tiltakozását ellene) e-mailben vagy – amennyiben a törvény megengedi – más elektronikus kommunikációs csatornán. Egyes esetekben személyre szabott reklámanyagokat küldhetünk.

Milyen jogalapon?

Hallgatólagos beleegyezés/Jogos érdekeink érvényesítése (vagyis marketing)

Miért?

F. Személyre szabott és a profiljának megfelelő marketingkommunikáció

Kizárólag az Ön kifejezett, előzetes hozzájárulása mellett, e-mailben és/vagy weboldalunkon vagy harmadik felek weboldalán keresztül (pl. reklámok útján) osztjuk meg Önnel legjobb ajánlatainkat olyan termékekről és szolgáltatásokról, amelyek érdekelhetik. Személyre szabott üzeneteket kaphat tőlünk, amennyiben Ön (marketingcélú sütik elfogadásával vagy más módon) már hozzájárulását adta profilalkotási tevékenységekhez. A személyre szabott szolgáltatásokat vagy az ajánlatokat cégünk, illetve az alábbi szektorokban tevékenykedő szerződéses partnereink osztják meg Önnel (felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ön e-mail-címét nem osztjuk meg harmadik felekkel): turizmus, szabadidő, szórakozás, csúcstechnológia, divat, lakásdekoráció, fogyasztási cikkek, ételek és italok, pénzügy, banki szolgáltatások, biztosítás, energiaipar, környezetvédelem, kommunikáció, tömegtájékoztatás, ingatlanértékesítés, gyógyszeripar, ruházati cikkek és textíliák, oktatás és képzés, energiaipar, kiadás és szerkesztés, IT és kommunikációs technológia, kiskereskedelem, sport, távközlési és egyéb szolgáltatások általában. E célból: 

- elemezhetjük személyes adatait, hogy az érdeklődési körének és preferenciáinak megfelelő profilt alkothassunk, amelynek révén megfelelően időzített, releváns, személyre szabott és célzott üzeneteket küldhetünk Önnek;

 - az Öntől cookie-k és egyéb követő technológiák révén begyűjtött információkat összekapcsoljuk a vásárlásaira vonatkozó információkkal;

- elemezhetjük a tőlünk kapott kommunikációs anyagokkal kapcsolatos attitűdjét, így például a kapott e-mailek megnyitására vonatkozó adatokat, megállapíthatjuk, hogy Ön megnézett-e egy reklámot vagy reagált-e arra, rögzíthetjük az egyes reklámok Ön általi megtekintéseinek számát, hogy megelőzzük ugyanazon reklám többszöri bemutatását stb.;

- ideiglenesen, kódolt formában megoszthatjuk az e-mail címét gondosan kiválasztott partnereinkkel, aki ezen információt más online személyes azonosítókkal vagy egyéb személyes adatokkal kapcsolhatják össze annak érdekében, hogy kereszteszközökön vagy keresztcsatornákon (pl. közösségi hálón, így a Facebookon, Pinteresten, Instagramon vagy Twitteren) keresztül ajánlatokat küldhessenek Önnek;

- automatizált döntéshozatalt alkalmazhatunk, hogy az Ön igényein és szükségletein alapuló, szegmentált és célzott termékajánlatokat tehessünk. Mindez lehetővé teszi, hogy forrásainkat koncentráltabban, hatékonyabban és költségkímélőbb módon használhassuk fel, valamint csökkenti annak kockázatát, hogy egy személy irrelevánsnak vagy nem megfelelőnek talált információkat kapjon. Ön minden esetben jogosult nem automatizált döntéshozatalt indítványozni, illetve véleményét vagy tiltakozását kifejezni az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés kapcsán, amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. További információkért vegye fel a kapcsolatot Adatvédelmi Tisztviselőinkkel, akik elérhetősége a jelen adatvédelmi irányelvekben szerepel.

Milyen jogalapon?

Amennyiben hozzájárulását megadja (a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával vagy azáltal, hogy a megfelelő mezőben megadja nekünk az e-mail-címét annak érdekében, hogy a velünk, illetve kiválasztott harmadik felekkel kapcsolatos, személyre szabott üzeneteket megkapja).

Miért?

G. Adatok továbbítása a BravoNext, S.A. részére abból a célból, hogy az Önnel szerződéses jogviszonyban álló Adatkezelőtől begyűjtse az Ön foglalásaival kapcsolatos információkat, és felhatalmazza őket az információk BravoNext, S.A. társasággal történő megosztására; mellyel elősegíti az lm group vállalatcsoportba tartozó bármely társaságnál, vagy az lm group vállalatcsoport Weboldalain tett foglalásai megkeresését az alkalmazáson vagy a saját Ügyfélterületen keresztül.

Milyen jogalapon?

Szerződés teljesítése érdekében, ha az Alkalmazásba vagy a Saját ügyfélterületre a BravoNext, S.A., a Webhely vagy az Alkalmazás útján regisztrál vagy lép be

Miért?

H. Weboldalunk és rendszereink biztonságának fenntartása, valamint a biztonsági incidensek és más bűncselekmények megelőzése és észlelése érdekében.

Milyen jogalapon?

Jogos érdekeink érvényesítése (vagyis Webhelyünk biztonságának biztosítása)

Miért?

I. Cégünk szerződési feltételeinek való megfelelés ellenőrzéséhez, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.z

Milyen jogalapon?

Jogos érdekeink érvényesítése (vagyis szerződési feltételeinknek való megfelelés, valamint jogvita vagy igény esetén jogaink védelmének biztosítása)

Miért?

J. Online marketing és hirdetés személyre szabása a weboldal, termékeink és szolgáltatásaink, illetve más Webhelyek Ön általi használatával kapcsolatos, Cookie-k segítségével gyűjtött információk segítségével (további részletekért tekintse meg az Adatvédelmi irányelvek Cookie-król szóló fejezetét)

Milyen jogalapon?

Amennyiben hozzájárulását adta (vagyis az ún. süti-információkat tartalmazó sávban vagy a böngészőbeállításokban)

Miért?

K. Amennyiben az irányadó jogszabályok lehetővé teszik, minőségellenőrzési, elemzési és személyzeti képzés céljából az Ügyfélszolgálati Csoporthoz beérkező, vagy általuk kezdeményezett hívásokat rögzíthetjük vagy ellenőrizhetjük.

Milyen jogalapon?

Jogos érdekeink érvényesítése érdekében (például ügyfélszolgálatunk működésének fejlesztése céljából) 

Amennyiben személyes adatainak kezelése jogos érdeken alapul, minden esetben mérlegeljük a személyes adatainak felhasználásához fűződő érdek jogosságát, valamint azt, hogy a személyes adatok védelméhez fűződő alapvető jogait jogos érdekeink ne írják felül („arányossági teszt”). Az arányossági tesztre vonatkozó további információkért lépjen kapcsolatba Adatvédelmi Tisztviselőnkkel a dpo.hu@lastminutegroup.com címen.

4. Ki láthatja, kihez juthat el és ki, illetve hol használhatja fel az adatait?

4.1. Az adatai fogadó felek kategóriái

Az Ön személyes adatait az Adatvédelmi irányelvekben részletezett célokból az alábbi kategóriákba tartozó fogadó felekkel osztjuk meg:

 • Az adminisztráció, a termékértékesítés, a jogi ügyek, az ügyfélszolgálat és az IT területén segítőként és tanácsadóként közreműködő, valamint cégünk hálózatának, illetve a hardver- és szoftvereszközeinek állapotáért felelős alkalmazottakkal és/vagy munkatársakkal;

 • Légitársaságokkal, szállodákkal, gépjárműkölcsönzőkkel, biztosítótársaságokkal, utazásszervezőkkel és más – önálló adatkezelőként eljáró – felekkel, akikkel a kívánt szolgáltatások biztosításához kell közölni az Ön személyes adatait. Felhívjuk rá a figyelmét, hogy az Egyesült Államok és más országok által bevezetett új jogszabályok és rendelkezések értelmében a légitársaságok kötelesek hozzáférést biztosítani a légi utasok adataihoz a vám- és határőrségek számára. Éppen ezért adott helyzetben előfordulhat, hogy – amennyiben a helyi jogszabályok megkívánják – megosztjuk az utasokról a foglalások során gyűjtött adatokat annak (azoknak) az ország(ok)nak az illetékes hatóságaival, amely(ek) szerepel(nek) az Ügyfél útitervében.

 • Harmadik fél szolgáltatóinkkal (ideértve a lastminute.com group vállalatcsoport további tagjait), akik cégünk kérésére és a fenti célok érdekében a cégünk által megadott utasítások szerint adatfeldolgozóként eljárva dolgozzák fel az Ön személyes adatait, ilyen szolgáltatások lehetnek például informatikai és hoszting szolgáltatások, telefonközpont és ügyfélszolgáltatás, elemzői és adminisztratív szolgáltatások, stb.

 • Fizetésfeldolgozó szolgáltatókkal és pénzügyi intézményekkel (pl. visszaterhelés, csalás észlelése és megelőzése érdekében), akik önálló adatkezelőkként járnak el.

 • Közösségi médiaplatformként működő üzleti partnereinkkel, amennyiben Ön ezt kifejezetten kéri (pl. ha a Webhelyünkön generált adatokat ezen platformok valamelyikén megosztja), ha a közösségi média hitelesítő eszközeit használja, illetve Alkalmazásunk letöltése során (amikor Ön akár cégünk, akár ezen platformok adatvédelmi szabályai között hozzájárul ahhoz, hogy cégünk az Ön online tevékenységéről ezen partnereknek adatokat adjon át akkor is, ha az adott közösségi médiaplatformra az adott tevékenység időpontjában nincs bejelentkezve), illetve, ha ezen, részünkre funkcionális eszközöket nyújtó üzleti partnereink adatokat kérnek tőlünk azon eszköz specifikációjára vonatkozóan, amelyre az Alkalmazás telepítésre került, feltéve, hogy ezen adatok átvételére joguk van.  Az Ön által megosztott adatokra az adott közösségi médiafelület adatvédelmi szabályzata az irányadó. További információkat talál a jelen Adatvédelmi irányelvek 2.3 pontjában.

 • Illetékes hatóságokkal, amennyiben a hatályos törvény erre kötelez minket.

 • Illetékes hatóságokkal és bűnüldöző szervekkel, amennyiben ez a szerződési feltételeink érvényesítése, valamint jogaink és tulajdonunk, illetve bármely harmadik fél jogainak és tulajdonának védelme érdekében szükséges.

 • Harmadik felekhez (pl. üzleti tanácsadókhoz, ügyfél-átvilágítási szolgáltatásokat nyújtó vagy értéket és üzleti képességeket felmérő szakemberekhez) akkor jutnak el adatok, ha az üzletmenetünk és értékesítési tevékenységünk vonatkozásában szükséges (ebben az esetben adatait tanácsadóinkkal és jövőbeli vásárlóink tanácsadóival osztjuk meg, és új tulajdonosaikhoz továbbítjuk). 

Cégünk székhelyén megtalálható azon felek listája, akiknek kiadhatjuk az Ön személyes adatait, és amelyet a következő e-mail-címre írva lehet megkérni: privacy.hu@lastminutegroup.com.

4.2. Adatai nemzetközi továbbítása

A Felhasználók és az Ügyfelek személyes adatait az Adatkezelő székhelyén (lásd: 1. pont), az lm group vállalatcsoport kiszolgálóin, valamint olyan jogi személyek létesítményeiben is kezelik, amelyeknek megadtuk ezeket az adatokat, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak az Adatkezelőnek.

Tekintettel arra, hogy cégünk egy nemzetközi utazásszervező társaság, az Ön személyes adatait továbbíthatjuk:

 • olyan, nem az Európai Gazdasági Térségbe (EGT) tartozó országokba, amelyek az adatvédelem megfelelő szintjét tartják fenn (például Svájc) az egyes országokat megfelelő adatvédelmet fenntartó országokként elismerő Európai Unió Bizottságának megfelelőségi határozataival összhangban;

 • olyan, nem az Európai Gazdasági Térségbe (EGT) tartozó országokba, ahol az adatvédelmi törvények az EGT jogszabályainál alacsonyabb szintű védelmet biztosítanak. Ez akkor fordulhat elő, ha:

  • önálló adatkezelőként eljáró felekkel közöljük adatait, például légitársaságokkal, szállodákkal, gépjárműkölcsönzőkkel, biztosítótársaságokkal, utazásszervezőkkel, stb., amelyek a kívánt szolgáltatások biztosítása érdekében az Ön adatait az EGT-n kívül dolgozhatják fel.

  • olyan szolgáltatókkal közöljük adatait, akik cégünk érdekében adatfeldolgozóként járnak el, és az EGT-n kívüli székhellyel rendelkezhetnek – többek között Marokkóban, Albániában, az Egyesült Királyságban, Indiában vagy Tunéziában. Amennyiben ilyen adattovábbítás történik, akkor cégünk gondoskodik arról, hogy erre a jelen adatvédelmi irányelvekkel összhangban kerüljön sor, valamint ezt az Európai Unió Bizottsága által az érintettek számára megfelelő adatvédelmet biztosító általános szerződéses rendelkezések szabályozzák. Adatfeldolgozóként eljáró szolgáltatóink egyebek mellett az Ön által igényelt szolgáltatás teljesítését, fizetési adatainak feldolgozását, cégünk megbízásából hirdetési- és marketingszolgáltatások nyújtását, valamint elektronikus úton vagy telefonközponton keresztül történő támogatási szolgáltatások biztosítását végezhetik.

Ha szeretne többet megtudni az alkalmazott biztonsági intézkedésekről, akkor forduljon hozzánk írásban a következő e-mail-címen: privacy.hu@lastminutegroup.com.

5. Meddig őrizzük meg adatait?

Személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig azokra a jelen adatvédelmi irányelvekben meghatározott célok és tevékenységek teljesítése érdekében szükségünk van, illetve olyan időtartamig, amiről más módon tájékoztatjuk – feltéve, hogy erre a hatályos törvények lehetőséget adnak. A megőrzési időtartamról bővebben tájékozódhat itt:

Dokumentum 

ÜGYFELEK DOKUMENTUMAI

Foglalási adatok (név, lakcím, elérhetőségi adatok, PNR, ID Booking foglalásazonosító, születési idő, személyazonosító okmány száma, kiállítási dátum, lejárat dátuma, kiállító ország, típus), ideértve az alábbiakat: - Termékadatok - vevő ügynöki szakasszal kapcsolatos elérhetőségi adatai (vagyis megjegyzések/események a háttérirodában), - vásárlási adatok - „Speciális kérelem” rész a vásárlási oldalon

10 évig

A vásárlás időpontjától számítva

Fiókadatok (lásd Saját ügyfélterület):  10 évig - Az utolsó kapcsolatfelvétel időpontjától számítva

- Felhasználó, jelszó 

- Közösségi oldal bejelentkezési adatai 

- Vásárlási adatok: 3 évig - A vásárlás időpontjától számítva

Ügyfélszolgálati e-mailek (visszaigazolás, menetrendváltozás/lemondás, árajánlat, büntetések, fizetési emlékeztető, visszatérítés módja, utalvány/kifizetés, tömegtájékoztatás), ideértve az e-mailen keresztüli kérelmeket/igényeket

10 évig 

Az e-mail elküldésének időpontjától számítva 

Ügyfélszolgálati telefonhívások felvételei, szerződéses okból 

3 évig A rögzítés időpontjától számítva 

Minőségi okokból rögzített hívások

1 hónapig

A hívás időpontjától számítva 

Csevegés (ügyfél/felhasználó)

3 évig A megkeresés időpontjától számítva 

Jelentések vagy igények

10 évig

Szerződéshez kapcsolódó dokumentáció (átvételi jegyzőkönyv)

10 évig

A vásárlás időpontjától számítva

Hitelkártyaadatok egyértelműen

Nem őrizzük meg 

Pénzügyi/tranzakciós információk

10 évig

A pénzügyi tranzakció teljesítésétől számítva 

Tranzakciós csalás ellenőrzésével összefüggő adatok

5 évig

A tranzakció csalás okán történő elutasításától számítva 

Felmérések

1 hónapig

A felmérés időpontjától számítva

MARKETINGCÉLOKRA HASZNÁLT ADATOK (CRM)

Ügyfelekre/felhasználókra – akiknek a hozzájárulására van szükség – irányuló marketingtevékenység céljából felhasznált adatok vagy hallgatólagos beleegyezéssel

5 évig

A marketingcélú értesítéseken keresztül adott hozzájárulás vagy ismételt hozzájárulás időpontjától számítva

TAGEKEN KERESZTÜL GYŰJTÖTT ADATOK

Technikai célú Cookie-k

Max. 3 évig

A webhelyeinken folytatott böngészés időpontjától számítva 

Nem technikai célú Cookie-k

Max. 1 évig

A hozzájárulás időpontjától számítva   

6. Milyen adatvédelmi jogok illetik meg Önt és miként gyakorolhatja ezeket?

Ön a 2016/679/EU rendeletben (15.–22. cikk) foglalt jogokat gyakorolhatja, ideértve az alábbi jogokat:

Jog elnevezése

A hozzáféréshez való jog

Tartalom

Megerősítést kérhet személyes adatainak meglétéről, valamint hozzáférhet azok tartalmához és másolatot igényelhet.

Jog elnevezése

A helyesbítéshez való jog

Tartalom

Frissítheti, módosíthatja és/vagy javíthatja személyes adatait.

Jog elnevezése

A törléshez való jog/az elfeledtetéshez és korlátozáshoz való jog

Tartalom

Kérheti azon adatai törlését vagy korlátozását, amelyeket törvénysértő módon dolgoztak fel, ideértve azokat is, amelyek tárolása nem szükséges a begyűjtés vagy más egyéb feldolgozás eredeti céljának teljesítéséhez; amennyiben adatait nyilvánossá tettük, Önnek joga van ahhoz is, hogy személyes adatai törlését kérje, valamint megfelelő lépéseket tegyen (a technikai intézkedéseket is ideértve) annak érdekében, hogy tájékoztassa a többi, az Ön személyes adatai feldolgozását végző adatkezelőt arról, hogy a személyes adatainak, azokra mutató hivatkozásoknak és másolatainak törlését kérte ezektől az adatkezelőktől.

Jog elnevezése

Az adathordozhatósághoz való jog

Tartalom

Kérheti, hogy a cégünkhöz egy szerződés vonatkozásában vagy az Ön hozzájárulásával eljuttatott személyes adatairól másolatot kapjon strukturált, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. vásárlásaival összefüggő adatok), továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Jog elnevezése

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Tartalom

Mikor cégünk az Ön hozzájárulására épít (lásd: 3. pont - F, és J), Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy ezt a hozzájárulást visszavonja – cégünk ettől még azonban más jogalapokra hivatkozva, egyéb célokra feldolgozhatja az Ön adatait.

Jog elnevezése

A tiltakozáshoz való jog (bármikor)

Tartalom

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak bizonyos körülmények között történő kezelése ellen (különösen akkor, ha cégünknek nincs szüksége az adatok feldolgozására ahhoz, hogy szerződéses vagy más jogi előírásnak megfeleljen [lásd: 3. pont – B, C, D, H és I], illetve akkor, ha az adatait direkt marketing céljára használjuk fel [3. pont – E]).

Jog elnevezése

Az érintett joga arra, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya

Tartalom

Ön minden esetben jogosult nem automatizált döntéshozatalt indítványozni, illetve véleményét vagy tiltakozását kifejezni az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés kapcsán, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fent felsorolt jogait bármikor gyakorolhatja:

 • Lépjen kapcsolatba cégünkkel a privacy.hu@lastminutegroup.com e-mail-címen keresztül.

 • A direkt marketing vonatkozásában kérjük, vegye figyelembe, hogy bármikor kifejezheti tiltakozását, ha az Önnek küldött értesítések mindegyikében megtalálható leiratkozás linkre kattint.

 • A célzott online hirdetések, valamint hozzájárulásának visszavonása tekintetében tekintse át a jelen Adatvédelmi irányelv Cookie-król szóló fejezetét.   

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a GDPR-ben biztosított fenti jogok bármelyikének gyakorlása során benyújtott kérelmét az lm csoport részét képező, a BravoNext, S.A. (közvetlen vagy közvetett) 100%-os tulajdonában álló valamennyi társaság birtokában lévő minden személyes adat figyelembevételével kezeljük.

A személyes adataihoz fűződő jogai bizonyos körülmények között korlátozások alá eshetnek. Ha például az Ön kérésének teljesítésével egy másik személy személyes adatait fednénk fel, illetve, ha cégünket jogi előírás vagy más jogalap kötelezi, akkor cégünk folytathatja a törlési kérelmével érintett személyes adatok feldolgozását.

 Önnek joga van ahhoz is, hogy panasszal éljen, amennyiben úgy érzi, hogy személyes adataival visszaélnek. Arra kérjük, hogy ilyen esetben első alkalommal hozzánk forduljon, ugyanakkor – amennyiben ez Önre érvényes, akkor – panaszával közvetlenül az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is fordulhat. 

7. Az adatkezelő elérhetőségei

A fenti adatfeldolgozást végző adatkezelő elérhetőségeit megtalálja az alábbiakban:

 • a "Járatok" és a "Szállodák" termékekre, valamint a "Saját Bravofly" szolgáltatásra vonatkozóan az ajánlatok összehasonlítása és a foglalási szolgáltatások ezen a Weboldalon elérhetőek:

a BravoNext, S.A. az lm group vállalatcsoportba tartozó, svájci illetőségű vállalat, amely Ticino kanton kereskedelmi nyilvántartásában a CHE-115.704.228-as cégjegyzékszámmal szerepel, székhelye pedig Vicolo de’ Calvi 2 – 6830 Chiasso, Svájc.

 • a "Járat + Szálloda" termékre vonatkozóan az ajánlatok összehasonlítása és a foglalási szolgáltatások ezen a Weboldalon elérhetőek:

a Red Universal de Marketing y Bookings Online, S.A.U., az lm group vállalatcsoporthoz tartozó spanyol vállalat, amely a madridi cégnyilvántartásban a. CIF A-82602871 sz. van bejegyezve és a Paseo de la Florida 2 Oficina exterior 2 - 28008 Madrid - spanyolországi  székhellyel rendelkezik.

8. Az adatvédelmi tisztviselő (DPO) elérhetőségei

Cégünk adatvédelmi tisztviselőjének az elérhetőségei:

dpo.hu@lastminutegroup.com

Vicolo de’ Calvi 2 - 6830 Chiasso, Svájc.

9. A Cookie-kal kapcsolatos információk

A cookie-kal kapcsolatos további információkért olvassa el az alábbi, cookie-kra vonatkozó irányelvet

10. A Facebookra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat

10.1. Facebook Custom Audiences - Facebook pixel

Cégünk a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025), illetve, az EU-ban honos személyek tekintetében a Facebook Ireland Ltd.,(4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) által nyújtott, „Custom Audiences” nevű remarketing funkciót használja. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy Felhasználóink és/vagy Ügyfeleink részére internetalapú hirdetéseket mutassunk a Facebook felkeresésekor („Facebook hirdetések”), valamint, hogy elemezzük ezen Facebook hirdetéseket statisztikai és piackutatási célokból, ezáltal segítsük a jövőbeni hirdetési magatartásunk optimalizálását. Ennek segítségével relevánsabb hirdetési tartalmakat nyújthatunk.

E célból az ún. Facebook pixelt használjuk a Webhelyünkön.

Ha egy Felhasználó vagy egy Ügyfél felkeresi a Webhelyünket, és azon valamilyen tevékenységet végez (például vásárol valamit), a Facebook pixel észlel, és jelenti ezt a tevékenységet. Ily módon tudomást szerzünk arról, ha egy ügyfél valamilyen műveletet végzett a Facebook hirdetésünk megtekintését követően. Ugyanezen ügyfelet ismételten el tudjuk majd érni a Custom Audience használata révén. Ennélfogva, a fenti rendszer lehetővé teszi a felhasználói magatartás nyomon követését azután, hogy a felhasználó (a facebook hirdetésre kattintva) átirányításra került a Webhelyünkre. Ily módon tudomást szerzünk arról, ha egy ügyfél valamilyen műveletet végzett a Facebook hirdetésünk megtekintését követően. Ugyanezen ügyfelet ismételten el tudjuk majd érni a Custom Audience használata révén.

Így, statisztikai és piackutatási célból, mérhetővé válik Facebook hirdetéseink hatékonysága. Az így gyűjtött adatok anonimek, vagyis az egyes felhasználók személyes adataihoz nincs hozzáférésünk. Ugyanakkor, ezen adatokat a Facebook gyűjti és kezeli, ezért szükséges az Ön részére a jelen, a rendelkezésünkre álló információkon alapuló tájékoztatást megadnunk. A Facebook a fentiek szerinti adatokat hozzárendelheti az Ön Facebook felhasználói fiókjához, illetve azokat saját promóciós céljaira is felhasználhatja, a Facebook Adatkezelési Szabályzatának megfelelően https://www.facebook.com/about/privacy. Ezen adatok alapján a Facebook és partnerei akár a Facebook felületén, akár azon kívül reklámokat mutathatnak be. A Cookie a fenti célokra az Ön számítógépén tárolásra is kerülhet.

10.2. Facebook szoftverfejlesztői csomag

Az Alkalmazás a Facebook szoftverfejlesztői csomagját (Software Development Kit, SDK) használja. A Facebook SDK kiadója és kezelője a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), illetve, az EU-ban honos személyek tekintetében a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország). Ezen integráció révén számos Facebook szolgáltatást tudunk az Alkalmazásunkhoz kapcsolni (pl. Facebook Analytics, Facebook Ads, Facebook Login az SDK-n keresztül, Facebook Account Ki, Facebook Share, Facebook Graph API és Facebook App Events).

Az Alkalmazásunkhoz különösen az alábbi SDK Facebook szolgáltatásokat kapcsoltuk:

Facebook Login (Facebook bejelentkezés): lehetővé teszi az Ön számára a Facebook fiókjával történő bejelentkezést

Facebook App Events (Facebook alkalmazásesemények): Lehetővé teszi alkalmazásunk felhasználók általi használatának megértését, és a mobil alkalmazáson belüli reklámok hatékonyságának mérését. Ezt a szolgáltatást arra használjuk, hogy a reklámkampányaink elérését és a Facebook SDK használatát értékeljük. A Facebook csak az alkalmazásunkon belüli felhasználói magatartás összesített elemzését bocsátja a rendelkezésünkre.

Ezen felül, mivel alkalmazásunk kapcsolódik a Facebook SDK szolgáltatásaihoz, be kell tartanunk a Facebook szabályzatait, amelyek értelmében az alkalmazás Ön általi letöltésekor kötelesek vagyunk megosztani a Facebookkal az alábbi adatokat, még akkor is, ha Ön a közösségi médiafelületre nincs bejelentkezve:

 • Anonim online azonosító;

 • Az alkalmazás Ön általi letöltését igazoló információk;

 • Az alkalmazás letöltéséhez használt eszköz;

 • Az Ön által használt eszköz modellszáma;

 • Az Ön földrajzi területe;

 • Az Ön időzónája;

 • Az Ön adatkapcsolat-szolgáltatója;

 • A képernyő mérete és a képpontsűrűség az Ön eszközének képernyőjén;

 • Az Ön által használt eszköz CPU magszáma;

 • Az Ön által használt eszköz külső tárolókapacitása, GB-ban kifejezve;

 • Az Ön által használt eszköz külső tárolóhelyének szabad kapacitása, GB-ban kifejezve;

 • Az Ön által használt eszköz időzónája

Az alkalmazás letöltésével Ön nyilatkozik, hogy az adatoknak a Facebookkal történő, a fentiek szerinti közléséhez hozzájárul.

A Facebook SDK iOS platformon való működéséről további információk elérhetők itt:https://developers.facebook.com/docs/ios. Az Android platformra vonatkozó információkért lásd: https://developers.facebook.com/docs/android.

Facebook kapcsolatának állapotát, valamint Alkalmazásunk vonatkozó hozzáférési beállításait bármikor ellenőrizheti és módosíthatja Facebook felhasználói profijának beállításai között (https://www.facebook.com/settings?tab=applications). Amennyiben meg akarja szüntetni a Facebook és Alkalmazásunk közötti kapcsolatot, kérjük, jelentkezzen be Facebook-fiókjába, és tegye meg a megfelelő módosításokat a profiljának beállításai között.

11. Az adatvédelmi irányelvek frissítése és régebbi változatai

Cégünk fenntartja a jogot arra, hogy a jelen adatvédelmi irányelveket bármikor módosítsa a jelen rendelkezéssel összhangban. Ha cégünk változtat az adatvédelmi irányelveken, akkor a módosított adatvédelmi irányelveket weboldalunkon közzétesszük, valamint módosítjuk az adatvédelmi irányelvek tetején szereplő „Utolsó módosítás” dátumát.

Az Adatvédelmi irányelvek régebbi változatai itt érhetők el.

Válassza ki országát:

Mobilalkalmazás: