A FOGLALÁSRA ÉS A JEGYVÁSÁRLÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük a Bravofly.hu weboldalán, ahol friss információhoz juthat, ha utazásához lowcost vagy hagyományos légitársaságok kínálatából szeretne választani, vagy más turisztikai szolgáltatásokra van szüksége; a weboldal lehetővé teszi az Ön számára repülőjáratok keresését és foglalását, a repülőjegyek árainak összehasonlítását, a foglalás lebonyolítását és repülőjegy vásárlási kérelmének továbbítását a főbb légitársaságok felé. Ön a BravoNext SA (székhely: Vicolo de' Calvi, 2 – 6830 Chiasso, Svájc) svájci cég (cégjegyzékszám: CHE -115.704.228) szolgáltatásait veszi igénybe ("BravoNext").

Ugyanezen megállapodás keretében az ezen a weboldalon vásárolt áruk és/vagy szolgáltatások hitelkártya-feldolgozási szolgáltatásait a BravoNext anyavállalata, a lastminute.com NV (holland jogi személy, cégjegyzékszáma: 34267347) nyújtja a BravoNext nevében.

A BravoNext ezúton tájékoztatja Önt, hogy a különböző utazási szolgáltatásokhoz esetlegesen a Europ Assistance SA (az ír központon keresztül működő ága Europ Assistance SA Irish Branch) (EAIB) utazási biztosítási termékeit is ajánljuk. A BravoNext mint szerződéskötő működik együtt az előzőekben említett biztosítótársasággal, és felvállalja az ezzel járó kötelezettségeket.

A kártérítési ügyintézési tevékenységből származó hibákért, hanyagságokért, vagy hibás információkért a EAIB vállalja a felelősséget.

Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a következő Általános Szolgáltatási Feltételeket ("ÁSZF"), amelyek a BravoNext által a Felhasználó rendelkezésére bocsátott www.bravofly.hu weboldal ("Weboldal") szolgáltatását ("Szolgáltatás") szabályozzák.  A BravoNext fenntartja az ÁFSZ előzetes bejelentés nélküli módosításának jogát, amikor azt a piaci körülmények megváltozása, a szabályozásban bekövetkezett változások szükségessé teszik, valamint ha a BravoNext által a Weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban felvállalt kockázati tényezők módosulnak.   Az ÁSZF mindenkori frissített változata elérhető a www.bravofly.hu/hu/info/general-conditions.html weboldalon. Ha igénybe kívánja venni a Szolgáltatást, hogy Ön is naprakész legyen az utazási információkkal, a hagyományos és lowcost légitársaságok ajánlataival és más utazási lehetőségekkel kapcsolatban, az egyes üzemeltetők árait és ajánlatait összehasonlító keresőrendszerünk használatához regisztrálnia kell weboldalunkon valós személyes adatainak pontos megadásával.


Kérjük ne feledje, hogy a Weboldal és szabadon hozzáférhető funkcióinak használata minden esetben a jelen ÁSZF elfogadását vonja maga után.

BravoNext Általános Szolgáltatási Feltételek

1. Regisztráció

A Szolgáltatás használatához történő regisztrációhoz a Felhasználónak ("Felhasználó") el kell végeznie a Weboldalon található regisztrációs lépéseket és megőrizni az azonosításhoz szükséges személyes azonosítókat.

Ennek kapcsán a Felhasználó garantálja, hogy minden, a regisztráció során megadott adat és személyes információ naprakész, teljes, valós és helyes. A Felhasználó igyekszik azonnal értesíteni a BravoNext utazási irodát a személyes adataiban történő változás esetén.

A Felhasználó felhatalmazza a BravoNextt a regisztráció során megadott személyes adatai és más információk valósságának és helyességének ellenőrzésére, és igyekszik együttműködni a BravoNext által végzett ellenőrzés során.

A regisztrációs folyamat elvégzése után a Felhasználó megkapja az azonosításhoz szükséges adatokat, azaz egy személyes azonosító kódot ("Felhasználó azonosító") és egy titkos jelszót ("Jelszó"), amelyek megőrzése és használata a Felhasználó kizárólagos felelőssége.

Ha bármilyen visszaélést tapasztal az azonosító adataival kapcsolatban, és/vagy azok titkosságának megőrzésére vonatkozóan, a Felhasználó azonnal értesíti a BravoNextt a visszaélésről e-mailben, az abuse@bravofly.com címen.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás általános eléréséhez az azonosítása kizárólag a Felhasználó azonosítója és jelszava alapján történik. Mindazonáltal a Felhasználó felel közvetlenül minden olyan a BravoNextnak vagy harmadik félnek okozott veszteségért vagy kárért, amely a Felhasználó azonosító és a jelszó helytelen használatból, azok elvesztéséből, azok más személyek általi jogtalan használatból vagy azok titkosságának elhanyagolásából származik.

Minden művelet, amely a Felhasználó azonosító és a Jelszó használatával kerül elvégzésre, az azonosító adatokhoz tartozó Felhasználó által végzett műveletnek minősül.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a BravoNext felhasználhatja az általa végzett műveletekről a BravoNext informatikai rendszerében fellelhető vagy a Weboldal elérésének szabályozására és a Szolgáltatás biztosítására vonatkozó folyamataiból előkereshető bizonyítékokat.

2. A Szolgáltatás leírása

A regisztráció elvégzése után a Felhasználó hozzáférést kap a BravoNext szolgáltatásaihoz, amelyek tartalmazzák az utazásokhoz, a hagyományos és low cost járatokhoz kapcsolódó naprakész információk elküldését, a bravofly.hu keresőoldalhoz járatkeresés céljából történő hozzáférést és a különböző légitársaságok ajánlatainak összehasonlítását, valamint az informatikai alkalmazásunk engedéllyel történő használatát, amely közvetlenül lehetővé teszi a járatfoglalások feldolgozását és az adott járatra szóló jegy illetve kiegészítő szolgáltatás megvásárlását az érintett légitársaságtól anélkül, hogy a felhasználóknak külön kapcsolatot kelljen létesíteniük a légitársaság vagy más járatüzemeltető weboldalával.

3. A Weboldal használata - Jegyrendelés

A Felhasználó kizárólag személyes és nem értékesítési célból látogathatja szabadon a Weboldalt és használhatja annak funkcióit. A keresőrendszerben végrehajtott saját kereséseire, a foglalások készítésére vagy a vásárlás befejezésére vonatkozóan a Felhasználó elismeri és kijelenti, hogy kizárólag magáncélból jár el.

A keresésekhez, a foglalások vagy jegyrendelések készítéséhez a Felhasználó egy nem exkluzív, időleges engedélyt kap a Webalkalmazás használatához kizárólagosan a művelet elvégzéséhez és az ahhoz szükséges időtartamra. A Webalkalmazás lehetővé teszi a Felhasználó számára a foglalás és jegyrendelés teljesítését anélkül, hogy párhuzamos internetkapcsolatot kellene létesítene az adott szolgáltatás üzemeltetőjével.

A Felhasználó számára tilos a felhasználás során módosítani, újrahasznosítani, lemásolni, terjeszteni, továbbítani, újragyártani, megjelentetni, átengedni a használatára vonatkozó engedélyt, illetve ahhoz kapcsolódó tevékenységet folytatni, átadni, eladni, vagy valamilyen módon értékesítési és nem személyes célokra használni a weboldalon megjelenő információkat, híreket, tartalmi elemeket, software rendszereket, a Weboldalon vagy a Szolgáltatás használata során kapott bármilyen más termékeket.

A Webalkalmazás funkcióinak használatához a Felhasználónak a saját terhére és kezelésére megbízható üzemeltetőn keresztüli Internet kapcsolattal kell rendelkeznie. A BravoNextt nem terheli felelősség a Felhasználó hardware felszerelésében keletkező vagy az internet kapcsolat használata során fellépő károkért.

4. A Felhasználó kötelezettségei

A Felhasználó igyekszik a vonatkozó szabályok és a mindenkori és az Általános Szerződési Feltételek betartásával használni a Weboldalt és a Szolgáltatást. Kiváltképpen, a Felhasználó nem küldhet vagy terjeszthet a Weboldalon vagy annak tartalmi elemein keresztül olyan illegálisnak, rágalmazónak, vulgárisnak, sértőnek vagy zaklatónak tekinthető üzeneteket, amelyek másokat arra ösztönöznek, hogy nem használják a Weboldalt valamint annak funkcióit, veszteséget és kárt okozva ezzel a BravoNext arculatának és jóhírének.

Ezen kívül a Felhasználó számára tilos bármilyen reklámanyag, reklámtartalom, nem kívánatos és/vagy nem kért, nem szorgalmazott tartalmi elem küldése, továbbítása, terjesztése, amely megronthatja a Weboldal és Szolgáltatás funkciójának és harmadik felek szolgáltatásának jóhírét.

5. Szellemi tulajdon

A Felhasználó tudomásul veszi és elismeri, hogy minden a Weboldalon található információ, adat, software, zene, hang, fotó és kép, videó és minden más tartalmi elem ("Tartalom") kizárólag a BravoNext és licenszpartnerei tulajdonát képezi.

A 3. pontban említett kizárólagos használatra vonatkozó jogot kivéve a Felhasználó semmilyen más jogot nem kap a Tartalom és/vagy a Weboldal birtoklására vonatkozóan az ÁSZF értelmében.

A Felhasználó kizárólag személyes használatra nyomtathatja ki és/vagy töltheti le a weboldal Tartalmát (az ÁSZF-et beleértve).

6. Linkek és más Internet források

A Weboldal a BravoNext más kereskedelmi partnereihez és/vagy harmadik felekhez tartozó hiperlinkeket is tartalmaz. A hiperlinkek jelenléte a Weboldalon lehetővé teszi a Felhasználó számára a más külső információforrásra való egyszerűbb és gyorsabb hivatkozást és nem von maga után semmilyen értékelést, vizsgálatot, érvényességi ellenőrzést vagy jóváhagyást a BravoNext részéről a külső információforrás tartalmi elemeit és szolgáltatásait vagy termékeit illetően. A BravoNext nem ellenőrzi a más weboldalakon található tartalmi elemeket, információkat és szolgáltatásokat vagy termékeket. A BravoNext nem vállal felelősséget ezeken a más weboldalakon található tartalmi elemek megbízhatóságáért, érvényességéért, pontosságáért és frissítéséért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a más weboldalak használata a saját felelősségi körébe tartozik.

A hiperlinkek vagy más internet források megjelenítése a Weboldalon nem jelent semmilyen társulást vagy együttműködést a BravoNext és az információforrások tulajdonosai között.

7. A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzat

A személyes adatok feldolgozásának és a weboldalon használt cookie-k (sütik) használatának módjáról adatvédelmi irányelveinkben találhat további tájékoztatást.

8. Alkalmazható jog és kizárólagos jogi illetékesség

Az Általános Szerződési Feltételek valamint a Felhasználó és a BravoNext közötti kapcsolat az alkalmazandó jogszabályok szerint megengedett mértékben, a svájci jogok alapján kerül szabályozásra. Az alkalmazandó szabályok és a nemzetközi megállapodások szerint a felek megegyeznek abban, hogy az általános szerződések feltételek és a köztük kialakított kapcsolat következtében esetlegesen fellépő minden nézetkülönbségben a döntéshozatal a BravoNext székhelyén található bíróságok hatáskörébe tartozik. A Bravonet továbbá fenntartja a jogot, hogy az Ön lakóhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróságoknál járjon el az Ön irányában.

Kapcsolat

Válassza ki országát:

Mobilalkalmazás: