is now

Menü
Saját BravoflySegítségre van szüksége?Foglalás telefonon003619993407Nemzetközi vezetékes szám, a hívás díja a szolgáltatótól függ

Foglalás telefonon

Nemzetközi vezetékes szám, a hívás díja a szolgáltatótól függ

A FOGLALÁSRA ÉS A JEGYVÁSÁRLÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük a Bravofly.hu weboldalán, ahol friss információhoz juthat, ha utazásához lowcost vagy hagyományos légitársaságok kínálatából szeretne választani, vagy más turisztikai szolgáltatásokra van szüksége; a weboldal lehetővé teszi az Ön számára repülőjáratok keresését és foglalását, a repülőjegyek árainak összehasonlítását, a foglalás lebonyolítását és repülőjegy vásárlási kérelmének továbbítását a főbb légitársaságok felé. Ön a BravoNext SA (székhely: Vicolo de' Calvi, 2 – 6830 Chiasso, Svájc) svájci cég (cégjegyzékszám: CHE -115.704.228) szolgáltatásait veszi igénybe ("BravoNext").

Ugyanezen megállapodás keretében az ezen a weboldalon vásárolt áruk és/vagy szolgáltatások hitelkártya-feldolgozási szolgáltatásait a BravoNext anyavállalata, a lastminute.com NV (holland jogi személy, cégjegyzékszáma: 34267347) nyújtja a BravoNext nevében.

A BravoNext ezúton tájékoztatja Önt, hogy a különböző utazási szolgáltatásokhoz esetlegesen a Europ Assistance SA (az ír központon keresztül működő ága Europ Assistance SA Irish Branch) (EAIB) utazási biztosítási termékeit is ajánljuk. A BravoNext mint szerződéskötő működik együtt az előzőekben említett biztosítótársasággal, és felvállalja az ezzel járó kötelezettségeket.

A kártérítési ügyintézési tevékenységből származó hibákért, hanyagságokért, vagy hibás információkért a EAIB vállalja a felelősséget.

Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a következő Általános Szolgáltatási Feltételeket ("ÁSZF"), amelyek a BravoNext által a Felhasználó rendelkezésére bocsátott www.bravofly.hu weboldal ("Weboldal") szolgáltatását ("Szolgáltatás") szabályozzák.  A BravoNext fenntartja az ÁFSZ előzetes bejelentés nélküli módosításának jogát, amikor azt a piaci körülmények megváltozása, a szabályozásban bekövetkezett változások szükségessé teszik, valamint ha a BravoNext által a Weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban felvállalt kockázati tényezők módosulnak.   Az ÁSZF mindenkori frissített változata elérhető a www.bravofly.hu/content/hu/generalconditions.html weboldalon. Ha igénybe kívánja venni a Szolgáltatást, hogy Ön is naprakész legyen az utazási információkkal, a hagyományos és lowcost légitársaságok ajánlataival és más utazási lehetőségekkel kapcsolatban, az egyes üzemeltetők árait és ajánlatait összehasonlító keresőrendszerünk használatához regisztrálnia kell weboldalunkon valós személyes adatainak pontos megadásával.


Kérjük ne feledje, hogy a Weboldal és szabadon hozzáférhető funkcióinak használata minden esetben a jelen ÁSZF elfogadását vonja maga után.

BravoNext Általános Szolgáltatási Feltételek

1. Regisztráció

A Szolgáltatás használatához történő regisztrációhoz a Felhasználónak ("Felhasználó") el kell végeznie a Weboldalon található regisztrációs lépéseket és megőrizni az azonosításhoz szükséges személyes azonosítókat.

Ennek kapcsán a Felhasználó garantálja, hogy minden, a regisztráció során megadott adat és személyes információ naprakész, teljes, valós és helyes. A Felhasználó igyekszik azonnal értesíteni a BravoNext utazási irodát a személyes adataiban történő változás esetén.

A Felhasználó felhatalmazza a BravoNextt a regisztráció során megadott személyes adatai és más információk valósságának és helyességének ellenőrzésére, és igyekszik együttműködni a BravoNext által végzett ellenőrzés során.

A regisztrációs folyamat elvégzése után a Felhasználó megkapja az azonosításhoz szükséges adatokat, azaz egy személyes azonosító kódot ("Felhasználó azonosító") és egy titkos jelszót ("Jelszó"), amelyek megőrzése és használata a Felhasználó kizárólagos felelőssége.

Ha bármilyen visszaélést tapasztal az azonosító adataival kapcsolatban, és/vagy azok titkosságának megőrzésére vonatkozóan, a Felhasználó azonnal értesíti a BravoNextt a visszaélésről e-mailben, az abuse@bravofly.com címen.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás általános eléréséhez az azonosítása kizárólag a Felhasználó azonosítója és jelszava alapján történik. Mindazonáltal a Felhasználó felel közvetlenül minden olyan a BravoNextnak vagy harmadik félnek okozott veszteségért vagy kárért, amely a Felhasználó azonosító és a jelszó helytelen használatból, azok elvesztéséből, azok más személyek általi jogtalan használatból vagy azok titkosságának elhanyagolásából származik.

Minden művelet, amely a Felhasználó azonosító és a Jelszó használatával kerül elvégzésre, az azonosító adatokhoz tartozó Felhasználó által végzett műveletnek minősül.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a BravoNext felhasználhatja az általa végzett műveletekről a BravoNext informatikai rendszerében fellelhető vagy a Weboldal elérésének szabályozására és a Szolgáltatás biztosítására vonatkozó folyamataiból előkereshető bizonyítékokat.

2. A Szolgáltatás leírása

A regisztráció elvégzése után a Felhasználó hozzáférést kap a BravoNext szolgáltatásaihoz, amelyek tartalmazzák az utazásokhoz, a hagyományos és low cost járatokhoz kapcsolódó naprakész információk elküldését, a bravofly.hu keresőoldalhoz járatkeresés céljából történő hozzáférést és a különböző légitársaságok ajánlatainak összehasonlítását, valamint az informatikai alkalmazásunk engedéllyel történő használatát, amely közvetlenül lehetővé teszi a járatfoglalások feldolgozását és az adott járatra szóló jegy illetve kiegészítő szolgáltatás megvásárlását az érintett légitársaságtól anélkül, hogy a felhasználóknak külön kapcsolatot kelljen létesíteniük a légitársaság vagy más járatüzemeltető weboldalával.

3. A Weboldal használata - Jegyrendelés

A Felhasználó kizárólag személyes és nem értékesítési célból látogathatja szabadon a Weboldalt és használhatja annak funkcióit. A keresőrendszerben végrehajtott saját kereséseire, a foglalások készítésére vagy a vásárlás befejezésére vonatkozóan a Felhasználó elismeri és kijelenti, hogy kizárólag magáncélból jár el.

A keresésekhez, a foglalások vagy jegyrendelések készítéséhez a Felhasználó egy nem exkluzív, időleges engedélyt kap a Webalkalmazás használatához kizárólagosan a művelet elvégzéséhez és az ahhoz szükséges időtartamra. A Webalkalmazás lehetővé teszi a Felhasználó számára a foglalás és jegyrendelés teljesítését anélkül, hogy párhuzamos internetkapcsolatot kellene létesítene az adott szolgáltatás üzemeltetőjével.

A Felhasználó számára tilos a felhasználás során módosítani, újrahasznosítani, lemásolni, terjeszteni, továbbítani, újragyártani, megjelentetni, átengedni a használatára vonatkozó engedélyt, illetve ahhoz kapcsolódó tevékenységet folytatni, átadni, eladni, vagy valamilyen módon értékesítési és nem személyes célokra használni a weboldalon megjelenő információkat, híreket, tartalmi elemeket, software rendszereket, a Weboldalon vagy a Szolgáltatás használata során kapott bármilyen más termékeket.

A Webalkalmazás funkcióinak használatához a Felhasználónak a saját terhére és kezelésére megbízható üzemeltetőn keresztüli Internet kapcsolattal kell rendelkeznie. A BravoNextt nem terheli felelősség a Felhasználó hardware felszerelésében keletkező vagy az internet kapcsolat használata során fellépő károkért.

4. A Felhasználó kötelezettségei

A Felhasználó igyekszik a vonatkozó szabályok és a mindenkori és az Általános Szerződési Feltételek betartásával használni a Weboldalt és a Szolgáltatást. Kiváltképpen, a Felhasználó nem küldhet vagy terjeszthet a Weboldalon vagy annak tartalmi elemein keresztül olyan illegálisnak, rágalmazónak, vulgárisnak, sértőnek vagy zaklatónak tekinthető üzeneteket, amelyek másokat arra ösztönöznek, hogy nem használják a Weboldalt valamint annak funkcióit, veszteséget és kárt okozva ezzel a BravoNext arculatának és jóhírének.

Ezen kívül a Felhasználó számára tilos bármilyen reklámanyag, reklámtartalom, nem kívánatos és/vagy nem kért, nem szorgalmazott tartalmi elem küldése, továbbítása, terjesztése, amely megronthatja a Weboldal és Szolgáltatás funkciójának és harmadik felek szolgáltatásának jóhírét.

5. Szellemi tulajdon

A Felhasználó tudomásul veszi és elismeri, hogy minden a Weboldalon található információ, adat, software, zene, hang, fotó és kép, videó és minden más tartalmi elem ("Tartalom") kizárólag a BravoNext és licenszpartnerei tulajdonát képezi.

A 3. pontban említett kizárólagos használatra vonatkozó jogot kivéve a Felhasználó semmilyen más jogot nem kap a Tartalom és/vagy a Weboldal birtoklására vonatkozóan az ÁSZF értelmében.

A Felhasználó kizárólag személyes használatra nyomtathatja ki és/vagy töltheti le a weboldal Tartalmát (az ÁSZF-et beleértve).

6. Linkek és más Internet források

A Weboldal a BravoNext más kereskedelmi partnereihez és/vagy harmadik felekhez tartozó hiperlinkeket is tartalmaz. A hiperlinkek jelenléte a Weboldalon lehetővé teszi a Felhasználó számára a más külső információforrásra való egyszerűbb és gyorsabb hivatkozást és nem von maga után semmilyen értékelést, vizsgálatot, érvényességi ellenőrzést vagy jóváhagyást a BravoNext részéről a külső információforrás tartalmi elemeit és szolgáltatásait vagy termékeit illetően. A BravoNext nem ellenőrzi a más weboldalakon található tartalmi elemeket, információkat és szolgáltatásokat vagy termékeket. A BravoNext nem vállal felelősséget ezeken a más weboldalakon található tartalmi elemek megbízhatóságáért, érvényességéért, pontosságáért és frissítéséért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a más weboldalak használata a saját felelősségi körébe tartozik.

A hiperlinkek vagy más internet források megjelenítése a Weboldalon nem jelent semmilyen társulást vagy együttműködést a BravoNext és az információforrások tulajdonosai között.

7. A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzat

7.1 A lastminute.com group tagjaként a BravoNext SA svájci cég (végzésszám: CHE -115.704.228, székhelye: CorVicolo de' Calvi, 2 - 6830 Chiasso, Svájc, tel.: 0041 916833339) elismeri a személyes adatok védelmének, valamint Honlapot és a Szolgáltatást használó Felhasználó jogainak fontosságát. Az internet különösen hatékony eszköz lehetőségét biztosítja a személyes adatok továbbítására, a BravoNext és a lastminute.com group tagjai kötelezettséget vállalnak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok és a biztonság betartására, hogy a biztonságos, ellenőrzés alatt lévő és bizalmas navigálás biztosított legyen. A jövőben lehet, hogy módosítani fogjuk ezt a tájékoztatót, hogy jogszabályváltozás esetén a módosult törvényi szabályok betartását biztosíthassuk.Felhívjuk a Felhasználók figyelmét arra, hogy figyelmesen olvassák el a személyes adatok gyűjtésére és kezelésére vonatkozó szabályainkat, hogy továbbra is az Önök megelégedésére szolgáló szolgáltatást nyújthassunk.

7.2 A személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabály értelmében ez a tájékoztatás az alábbi személyes adatok kezelésének módját írja le:
(i) azokét a Felhasználókét, akik a Honlapot felkeresik és használják és 
(ii) azokét a Felhasználókét, akik a Szolgáltatást igénybe veszik.

A Felhasználó köteles valódi, helyes és friss adatokat szolgáltatni, hogy az Adatkezelővel a szerződés jogviszony létrejöhessen, valamint hogy a kiválasztott turisztikai szolgáltatás megvásárlásához a megfelelő módon járjon el. A Felhasználó elismeri, hogy amennyiben nem valós, helyes és friss adatokat szolgáltat, az Adatkezelő számára nem lesz lehetséges a szolgáltatás nyújtása.
Az 1992. június 19-i adatvédelemről szóló (LPD) szövetségi törvény és a Biztosításfelügyeletről szóló szövetségi törvény (LSA) 45.§ értelmében tájékoztatjuk a Felhasználót arról, hogy személyes adatait a BravoNext őrzi és kezeli az LPD és az LSA törvények által megengedett módon és céllal.

7.3 A szolgáltatáscsomag tulajdonosa a BravoNext SA (a továbbiakban „BravoNext” vagy a „Tulajdonos”).

7.4 A Felhasználók személyek adatait az alábbiak szerint gyűjtik össze:
- maga a Felhasználó szolgáltatja internet útján a Honlapon lévő regisztrációs format kitöltésével vagy telefonon. A vezetéknév, utónév, cím, e-mail cím, telefonszám stb. adatokról van szó, amelyek a kívánt repülőjárat, a szállás vagy más turisztikai szolgáltatás kiválasztásához és megvételéhez, és más, az alábbi feltételekben meghatározott célból szükségek. 
- a rendes működés során a honlap működéséhez szükséges informatikai rendszerek és szoftver eljárások útján, közvetett módon az internet kommunikációs protokolljainak használatával. Olyan információkról van szó, amelyeket nem azért gyűjtöttek össze, hogy az azonosított Felhasználókhoz kapcsolják, de amelyek természetüknél fogva alkalmasak lehetnek harmadik személyek által birtokolt adatokkal feldolgozás és összekapcsolás útján a Felhasználók azonosítására. Ebbe az adatkategóriába tartoznak az internethez csatlakozó Felhasználó által használt számítógép IP címei vagy tartománynevei, a kívánt erőforrások URI (Uniform Resource Identifier) notációs címei, a kérés időpontja, a kiszolgáló a kérés eljuttatásának módja, a válaszként kapott fájl mérete, a kiszolgáló által adott válasz állapotát leíró numerikus kód (sikeres küldés, hiba stb.) és egyéb az operációs rendszerre és a Felhasználó informatikai környezetére vonatkozó paraméterek. Ezeket az adatokat csak a honlap használatával kapcsolatos névtelen statisztikák készítésére és a helyes működés ellenőrzésére lehet felhasználni. Az adatok a honlap sérelmére elkövetett informatikai bűncselekmény gyanúja esetén a büntetőjogi felelősség megállapítására felhasználhatók.
- a honlapról sütik használata útján. A sütik olyan információk, amelyek gyakran tartalmaznak egy anonim és egyedi azonosító kódot, amelyet egy webszerver továbbít a böngészőnek és az a felhasználó merevlemezén tárolódik. Ezután a weboldalhoz való későbbi csatlakozás során, a weboldal felismeri a sütiket, mivel már egy korábbi kapcsolódás alkalmával összeköttetésben álltak egymással. A sütiket elsődlegesen a weboldal működtetéséhez vagy fejlesztéséhez használják, valamint arra, hogy a weboldal tulajdonosának vállalati és marketing információt nyújtsanak.

A weboldal főoldalán megjelenő értesítésnek és sütihasználati szabályzatnak megfelelően a felhasználó vagy a látogató a weboldalon való böngészéssel jóváhagyja a weboldal fent leírt módon való sütijeinek használatát, kivéve, ha a felhasználó a böngésző konfigurációs beállításainak módosításával letiltotta a sütik használatát. Beleértve, de nem kizárólag értve ez alatt azt, hogy a felhasználó tisztában van azzal, hogy weboldalon való böngészésnek számít, ha a következők bármelyikét teszi: bezárja a főoldalon megjelenő értesítést a sütik használatáról, átfutja a weboldalt, a weboldal bármely elemére rákattint stb.

A felhasználó a weboldalon való böngészés közben a weboldal tulajdonosa („tulajdonosi sütik”) vagy más a weboldal tartalmát reklámozó és szolgáltatásokat nyújtó személy („közvetlen külső üzemeltetőtől származó sütik”) által elhelyezett sütikkel találkozhat.

A weboldal sütijeit az alább részletezett módon és célokra használjuk fel:

A. Technikai okokból használt sütik:

a. Sütik, amelyek szigorúan a weboldal üzemeltetéséhez szükségesek: ezek a sütik elengedhetetlenek a weboldalon való böngészéshez és a weboldal különböző funkcióinak működéséhez. Ezek nélkül nem tudná használni a keresési szolgáltatásokat, a vásárlási összehasonlításokat és a weboldal más szolgáltatásait sem.

b. A testreszabhatóságért felelős sütik: Ezek a sütik megkönnyítik a weboldalon való navigációt és az Ön által kiválasztott opciók nyilvántartását, valamint ezen sütik használatával több személyre szabott funkciót vehet igénybe. A weboldalunkon néhány esetben hirdető vagy harmadik fél is elhelyezhet sütit a személyre szabott tartalom és szolgáltatások biztosítása érdekében. Weboldalunk használatával minden esetben jóváhagyja ennek a sütinek a használatát. Amennyiben letiltja a sütiket, nem tudunk garanciát vállalni a weboldal optimális működéséért.

c. Statisztikai célokra és forgalmi mérésre szolgáló sütik: Ezek a sütik információt gyűjtenek a weboldal használatáról, az Ön által látogatott oldalakról és a navigáció közben felmerülő hibákról. Arra is használunk sütiket, hogy felmérjük honnan látogatja oldalunkat. Ezek a sütik nem gyűjtenek be olyan információkat, amelyek felfedik személyazonosságát. Minden információ anonim és azokat a weboldal működésének fejlesztésére használjuk fel. Sütijeink éppen ezért nem tartalmaznak személyes adatokat. Előfordul, hogy néhány sütit egy harmadik fél kezel a nevünkben, de ő sem használhatja a sütiket más célra a fent említetteken kívül. Weboldalunk használatával minden esetben jóváhagyja az ilyen fajta süti használatát. Amennyiben letiltja a sütiket, nem tudunk garanciát vállalni a weboldal optimális működéséért.

B. Reklámcélú és remarketing célokra használt sütik: ezen sütik segítségével információt gyűjtünk a felhasználóról a weboldalon vagy a külső üzemeltető weboldalán való hirdetés kihelyezéséhez. 

C. A közösségi hálózatok számára elhelyezett sütik: Ezen sütik segítségével lehetővé válik a weboldal megosztása és a „Tetszik” gombra való kattintás a következőkben felsorolt közösségi oldalakon: Facebook, Twitter, Google stb.

A sütik élettartama változó. Vannak olyan sütik, amelyek kizárólag egyetlen egy keresési vagy böngészési szakasz ideje alatt érvényesek, majd eltűnnek, ha a felhasználó bezárja a böngészőt és vannak olyanok is, amelyek különböző élettartammal rendelkeznek. A második kategóriába tartozó sütik élettartama 5 év.

A felhasználóknak tisztában kell azzal lenniük, hogyha a sütik nincsenek eszközükön engedélyezve, a weboldal való böngészési élmény korlátozódhat, valamint szolgáltatásaink használata és a navigáció is akadályokba ütközhet.

Számos módja van a sütik kezelésének. A böngésző beállításainak módosításával letilthatja a sütiket vagy értesítést kérhet, mielőtt elfogadna egyet.
A felhasználók az összes tárolt sütit törölhetik böngészőjük süti mappájából. Minden egyes böngészőben különbözőképpen zajlik a konfiguráció kezelése.
Itt látható, hogyan kezelheti a sütiket a leggyakrabban használt böngészőkben. Amennyiben további információt szeretne megtudni a sütik kezeléséről tabletjén és/vagy telefonján, kérjük, olvassa el a felhasználói útmutatót vagy vegye fel a kapcsolatot az online ügyfélszolgálattal.

Amennyiben meg szeretné tanulni, hogyan kezelheti a sütiket más böngészőkben, kérjük, olvassa el a felhasználói útmutatót vagy vegye fel a kapcsolatot az online ügyfélszolgálattal.

A külső üzemeltetőtől származó sütiket nem mi, hanem üzleti partnereink vagy mások helyezik el, miközben Ön böngészik a weboldalon. Ezért javasoljuk felhasználóinknak, hogy a sütik telepítésével és kezelésével kapcsolatban konzultáljanak a külső weboldal üzemeltetéséért felelős személlyel. Emellett ajánljuk felhasználóink, hogy látogassanak el a következő weboldalra: https://www.youronlinechoices.com, ahol további hasznos információkat találnak a sütik használatáról és arról, hogy milyen lépéseket tehetnek adataik védelméért az interneten.

7.5 A Felhasználók személyes adatainak kezelése kézi vagy elektronikus úton történik oly módon, hogy a beszerzés céljának eléréséhez szükséges legrövidebb időszakra biztosítható legyen a biztonság és a titoktartás azzal a céllal kapcsolatban, amely miatt az adatot közölték és begyűjtötték, valamint hogy elkerülhető legyen a nem engedélyezett adatokhoz való hozzáférés.

7.6 Az adatok kezelése a Tulajdonos központjában vagy hivatalosan kinevezett irodáiban és a lastminute.com group haarlemi, hollandiai szerverfarmján történik. Az adatokhoz csak az itt meghatározott személyek férhetnek hozzá.

7.7 A navigációs adatokkal kapcsolatban írtakon túl a Felhasználók által szolgáltatott személyes adatok az alábbi célokra használhatók fel:
A. a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos szerződéses jogviszony létrehozása, üzleti és adminisztrációs kezelése céljából adatgyűjtés, tárolás és feldolgozás;
B. a létrejött szerződéses jogviszony fenntartásával kapcsolatos e-mail, telefonos vagy SMS üzenetekhez szükséges adatfelhasználás, , beleértve a sikeres kimenethez szükséges komunikációkat is;
C. a hatályos jogszabályokon vagy szabályzatokon alapuló kötelezettségek teljesítése;
D. névtelen és/vagy csoportos formában, statisztikai elemzéshez szükséges adatgyűjtés, tárolás és feldolgozás;
E. a közzétett anyagok Adatellenőrző által e-mailben vagy azzal egyenértékű elektronikus kommunikációs médiumon keresztüli küldése hasonló termékekkel és szolgáltatásokkal, illetve a weboldalon kínált hasonló termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatosan, a törvény által megengedett esetekben, és ha a Felhasználó azt nem utasítja vissza; az Adatellenőrző bizonyos esetekben és az olasz piac kivételével személyre szólóan küldheti az említett közzétett anyagot a Felhasználónak;
F. a fenti E) rész rendelkezésére való jogfenntartással, valamint kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett beleegyezésével, a legjobb termék- és szolgáltatásajánlatok az Adatellenőrző vagy partnerei, illetve kereskedelmi közreműködői - akik a következő ágazatokban tevékenykednek: turizmus és szabadidő, szórakozás, új technológia, divat, dekoráció és fogyasztási cikkek, ételek és italok, pénzügy, bankok, biztosítás, energia, környezet, kommunikáció, tömegkommunikációs média, ingatlan, gyógyszeripar, ruházat és textil, oktatás és képzés, energia, publikációk és szerkesztőségi munkák, információ- és kommunikációtechnológia, kiskereskedelem, sport, távközlés és általános szolgáltatások - által e-mailben, telefonon, postán, SMS-ben vagy MMS-ben való küldésével. Az Adatellenőrző bizonyos esetekben és az olasz piac kivételével személyre szólóan tájékoztathatja a Felhasználót a legjobb aktuális ajánlatokról, amelyeket a Felhasználó ízléséhez és preferenciájához igazít.

7.8 A személyes adatok megadásának hiánya vagy azok hibás megadása azt eredményezheti, hogy a felhasználó nem tudja igénybe venni a 7.7. fejezet A) és B) pontjában meghatározott szolgáltatásokat, illetve azt, hogy a Tulajdonos nem tudja hibamentesen, az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően nyújtani a szolgáltatását. A korábban említett 8.7. fejezet A), B), C), D), és E) pontjaiban meghatározott céloknak megfelelően az adatok kezeléséhez nem szükséges az érintett felek hozzájárulása. A 7.7. fejezet F) pontjában meghatározott célokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás opcionális. Az ilyen jellegű adatok kezeléséhez az érintett fél hozzájárulása is szükséges. Az adatok megadásának hiánya vagy azok hibás megadása azt jelenti, hogy a 7.7. fejezet E) bekezdése értelmében a BravoNexttel kapcsolatban álló vállalat nem küldhet a felhasználó számára a 7.7. fejezet F) pontjában meghatározott kereskedelmi jellegű üzeneteket.

7.9 Az adatkezelő kötelezettséget vállal és biztosítja, hogy a tudomására jutott személyes adatokat nem terjeszti, azokat a biztonságot és a titkosságot garantáló módon kezeli oly módon, hogy idegenek az adatokhoz ne juthassanak hozzá. A Felhasználók által megadott személyes adatokat és információkat a fenti célokból az alábbi kategóriákba tartozó alanyokkal lehet közölni: 
- olyan alkalmazottakkal és/vagy munkatársakkal, akik az Adatközlő részére ügyvitel, termék, jog, ügyfélszolgálat, információs rendszerek területén adminisztratív és tanácsadói tevékenységet folytatnak, valamint a céges hálózat és a használatban lévő hardver és szoftver eszközök karbantartásával vannak megbízva;
- a légitársaságokkal, szállodákkal, gépjárműkölcsönzőkkel, utazásszervezőkkel és mindazokkal az alanyokkal, akik részére az adatszolgáltatás a szerződés teljesítése végett szükséges. Tájékoztatjuk az érintetteket arról, hogy az Egyesült Államokban és más országokban is életbe lépett új szabályok értelmében a vámhatóságok és a határőrség részére a légitársaságoknak biztosítaniuk kell a légiutasok adataihoz való hozzáférést. Ebből következően a Felhasználónak és utazásainak a BravoNext által összegyűjtött adatait a cég közölheti a Felhasználó útvonala által érintett országok illetékes hatóságaival, ha az erre vonatkozó jogszabályok így rendelkeznek.
- olyan személyek, akiknek törvényi vagy hatósági rendelkezés folytán jogukban áll az adatokhoz hozzáférni;
- az Adatkezelők által a Szolgálat nyújtásával kapcsolatos tevékenység végzésével meghatalmazott és/vagy megbízott személyek.
Azoknak a személyeknek névszerinti listáját, akikkel a Felhasználók adatait közölni lehet, fellelhetők a BravoNextnál, ha írnak az alábbi címre: privacy@lastminutegroup.com.

7.10 Valamennyi Felhasználó az Adatkezelőhöz eljuttatott írásos kérelem útján az alábbi jogokat gyakorolhatja: (i) az Adatkezelőtől saját személyes adatainak meglétéről megerősítést kapni; (ii) az adatok eredetéről, a kezelés céljáról és módjáról, valamint elektronikus eszközökkel végzett kezelés esetén az alkalmazott logikáról ismereteket szerezni; (iii) az Adatkezelő és a kezelésért felelős személyek, ha van ilyen kijelölve, azonosító adatait megszerezni; (iv) ismerni azokat az alanyokat vagy alanyi kategóriákat, amelyekkel a személyes adatok közölhetők vagy amelyek az állam területén kijelölt képviselőként, felelősként vagy megbízottként ezeket az adatokat megismerheti; (v) a jogszabályok megszegésével kezelt adatok törlését, anonimmá való átalakítását, zárolását, valamint frissítését, helyesbítését vagy ha ehhez érdek fűződik, az adatok kiegészítését elérni és (vi) arról igazolást, hogy az előző (v) pontban meghatározott műveleteket azok tudomására hozták, a tartalmukat illetően is, akikkel az adatokat közölték , kivéve ha a művelet lehetetlen vagy a védett joghoz képest aránytalanul nagyobb eszközfelhasználást igényel; (vii) jogszerű okból az adatkezelést részben vagy egészben ellenezni (viii) reklámanyag vagy közvetlen eladás vagy piackutatás vagy kereskedelmi tájékoztatás küldése céljából az adatkezelést ellenezni. A fenti kérelmeket a BravoNext SA-hoz kell elküldeni az alábbi címre: privacy@lastminutegroup.com.
A felhasználó jogában áll, hogy e-mailben küldött írásos kérése alapján bármilyen sérült vagy hibásan megadott személyes adatának módosítását kérje, vagy a törvények által meghatározott keretek szerint adatainak törlését kezdeményezze. Ezenkívül, ha a továbbiakban nem szeretne e-mailben kereskedelmi és promóciós üzeneteket kapni a Tulajdonostól, a felhasználó egy egyszerű folyamatban kérheti a levelezőlistáról való törlését. Ehhez a Tulajdonos minden kereskedelmi célú üzenetében szerepel egy „feliratkozás megszüntetése” hivatkozás.

8. Alkalmazható jog és kizárólagos jogi illetékesség

Az Általános Szerződési Feltételek valamint a Felhasználó és a BravoNext közötti kapcsolat az alkalmazandó jogszabályok szerint megengedett mértékben, a svájci jogok alapján kerül szabályozásra. Az alkalmazandó szabályok és a nemzetközi megállapodások szerint a felek megegyeznek abban, hogy az általános szerződések feltételek és a köztük kialakított kapcsolat következtében esetlegesen fellépő minden nézetkülönbségben a döntéshozatal a BravoNext székhelyén található bíróságok hatáskörébe tartozik. A Bravonet továbbá fenntartja a jogot, hogy az Ön lakóhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróságoknál járjon el az Ön irányában.