www.bravofly.hu Szerződéses szolgáltatási feltételek és Adatvédelmi irányelvek

Üdvözöljük a https://www.bravofly.hu/  oldalon, amely egy, a BravoNext SA („BravoNext”) által üzemeltetett, utazási híreket, információkat és ajánlatokat, többek között a teljes körű szolgáltatást nyújtó és fapados légitársaságok járataira vonatkozó tájékoztatást kínáló szolgáltatás. A BravoNext SA egy svájci illetőségű társaság (cégjegyzékszám: CHE-115 704 228), aminek székhelye Vicolo de’ Calvi 2 - CH-6830 Chiasso, Svájc..

A BravoNext tájékoztatni szeretné Önt arról, hogy amikor utazási termékeket vásárol a weboldalain, az Europ Assistance SA (az Europ Assistance SA Irish Branch) („EAIB”) utasbiztosítást ajánlhat Önnek. Az EAIB a BravoNext ügyfelei részére a termékeit harmadik fél által nyújtott biztosítási szerződésként kínálja. Ezt azt jelenti, hogy abban a valószínűtlen esetben, ha az EAIB biztosítási termékei kapcsán bármiféle hiba vagy gondatlanság merül fel, illetve téves információszolgáltatás történik, ezért az EAIB viseli a felelősséget.

Ezenkívül a Weboldal lehetőséget ad a Felhasználóknak a különböző utazási szolgáltatások megvásárlásához szükséges foglalások közvetlen lebonyolítására, szükségtelenné téve ezáltal azt, hogy a Felhasználóknak fel kelljen keresnie a választott utazási szolgáltatás nyújtóinak Weboldalát. Kérjük, hogy gondosan olvassa át és fogadja el az alábbi, a BravoNext, a lastminute.com grouphoz tartozó más társaságok és/vagy ezek partnerei által kínált, a https://www.bravofly.hu/  weboldalon (a „Weboldal”) elérhetővé tett különböző szolgáltatásokra irányadó szerződési feltételeket (a „Szerződési feltételek”). A BravoNext fenntartja a jelen Szerződési feltételek előzetes tájékoztatás nélküli módosításának jogát, ha ezt a piaci körülményeket érintő változások, a jogi vagy szabályozási keretek módosulása, a BravoNext kockázati tényezőjének változása indokolja, és/vagy erre a Weboldalon a BravoNext, a lastminute.com grouphoz tartozó más társaságok vagy ezek partnerei által nyújtott Szolgáltatásokkal összefüggésben szükség van.Ha igénybe kívánja venni a Szolgáltatást, hogy Ön is naprakész legyen az utazási információkkal, a hagyományos és fapados légitársaságok ajánlataival és más utazási lehetőségekkel kapcsolatban, fel kell iratkoznia valós személyes adatainak pontos megadásával.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal eléréséhez és használatához szükséges a Szerződési feltételek elfogadása. A Weboldal további elérése és/vagy használata esetén a Szerződési feltételek Ön által elfogadottnak tekintendők. 

1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

Az alábbiakban bemutatjuk a Weboldal által kínált Szolgáltatásokkal és az alkalmazandó általános feltételekkel kapcsolatos legfontosabb információkat:

  • a „Járatok” elnevezésű, repülőjáratok összehasonlítását és a járatfoglalást lehetővé tévő szolgáltatást a BravoNext SA nyújtja (cégjegyzékszám: CHE-115 704 228), amely egy, a lastminute.com grouphoz tartozó svájci illetőségű, a svájci jog szabályai szerint alapított társaság, aminek székhelye Vicolo de’ Calvi 2 - CH-6830 Chiasso, Svájc (a „BravoNext”). A BravoNext a Felhasználó által kezdeményezett utazási szerződés megkötése során közvetítőként jár el a légitársaság és a Felhasználó között. Az utazási szerződés így közvetlenül és kizárólagosan a Felhasználó és a légitársaság között jön létre. Ennélfogva, a BravoNext semmilyen módon nem felelős a kért utazási szolgáltatás nyújtásáért. Közvetítőként ugyanakkor a BravoNext felelős az utazásközvetítőként őt terhelő kötelezettségei teljesítése során elkövetett mulasztásokért, következésképpen, ilyen mulasztás esetén a Felhasználó az erre vonatkozó panaszát közvetlenül a BravoNext felé terjesztheti elő. A „Járatok” termék révén nyújtott közvetítői szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a szerződéskötést megelőző és a szerződéskötést követő segítségnyújtás kapcsán a Felhasználó kapcsolatba léphet a BravoNexttel, a BravoNext pedig a Felhasználó megkeresésének feldolgozása céljából (ha ez lehetséges) a Felhasználó nevében és fiókján keresztül kommunikál az érintett légitársasággal. Az utazási szolgáltatásra vonatkozó panasz esetén a Felhasználónak közvetlenül a légitársasággal kell kapcsolatba lépnie. Ez nem érinti a Felhasználó azon jogát, hogy a BravoNexttel is felvegye a kapcsolatot, a BravoNext pedig, ha lehetséges, továbbítani fogja a panaszt a légitársaság felé a Felhasználó nevében és fiókján keresztül. A repülőjegyek foglalására vonatkozó feltételek megismeréséhez kattintson ide https://bravofly.hu/hu/info/privacy.html?purpose=tc_flight&touchPoint=checkout-flight 

  • A „Szállodák” elnevezésű, szállodák összehasonlítását és a szállásfoglalást lehetővé tévő szolgáltatást a BravoNext SA nyújtja (cégjegyzékszám: CHE-115 704 228), amely egy, a lastminute.com grouphoz tartozó svájci illetőségű, a svájci jog szabályai szerint alapított társaság, aminek székhelye Vicolo de’ Calvi 2 - CH-6830 Chiasso, Svájc (a „BravoNext”). A BravoNext e tekintetben csak a Felhasználó általi foglalást megkönnyítő és abban segítséget nyújtó weboldal üzemeltetőjeként jár el; ennélfogva, a szállodai szolgáltatás megvásárlására vonatkozó szerződés kizárólag a Felhasználó és a szálloda között jön létre. A Felhasználó és a szálloda közötti szerződés akkor tekinthető hivatalosan létrejöttnek, amikor a BravoNext a foglalás szálloda általi elfogadására vonatkozó visszaigazoló e-mailt megküldi. Ennélfogva, a BravoNext semmilyen módon nem felel a kért szállásszolgáltatás nyújtásáért. Közvetítőként a BravoNext felelős az utazásközvetítőként őt terhelő kötelezettségei teljesítésének elmulasztásáért; következésképpen, ilyen kötelezettségszegés esetén a Felhasználó az erre vonatkozó panaszát közvetlenül a BravoNext felé terjesztheti elő. A visszatérítésre vagy kártérítésre a szálloda vonatkozó szabályzatai az irányadók. A foglaláshoz kapcsolódó, a szerződéskötést megelőző és a szerződéskötést követő segítségnyújtás kapcsán a Felhasználó kapcsolatba léphet a BravoNexttel, a BravoNext pedig a Felhasználó megkeresésének kezelése céljából (ha ez szükséges) a Felhasználó nevében és képviseletében kommunikál az érintett szállodai létesítménnyel. A szállásszolgáltatásra vonatkozó panasz esetén a Felhasználónak közvetlenül a szállodával kell kapcsolatba lépnie. Ez nem érinti a Felhasználó azon jogát, hogy a BravoNexttel is felvegye a kapcsolatot, a BravoNext pedig, ha lehetséges, továbbítani fogja a panaszt a szálloda felé a Felhasználó nevében és képviseletében. A szállodai tartózkodás foglalására vonatkozó feltételek megismeréséhez kattintson ide https://bravofly.hu/hu/info/privacy.html?purpose=tc_hotel&touchPoint=checkout-hotel 

  • A „Járat + Szálloda” elnevezésű, összehasonlítást és foglalást lehetővé tévő szolgáltatást a Red Universal de Marketing y Bookings Online, SA  (cégjegyzékszám: A-82602871), a lastminute.com grouphoz tartozó aminek székhelye Paseo de la Florida 2 Oficina exterior 2 - 28008 Madrid – Spain  (a „Rumbo”). Az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről szóló irányelv [az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2302 Irányelve (2015. november 25.)] átvételéről szóló 79. kormányrendelet, 2018, az utazási és közvetítői tevékenységekről szóló 213 1996. évi kormányrendelet módosításáról magyar rendelkezéseinek megfelelően, a Rumbo a Felhasználóknak kínált utazási csomagok tekintetében szervezőként jár el, és ezen szolgáltatásegyüttesek megfelelő teljesítéséért jogi felelősséggel tartozik. A Rumbo felelős minden, a Felhasználót ért olyan kárért, aminek oka a szerződés alapján járó szolgáltatások teljesítésének részben vagy egészben való elmulasztása, függetlenül attól, hogy ezeket a Rumbo, vagy különböző harmadik fél szolgáltatók nyújtják-e; kivéve, ha a Rumbo bizonyítja, hogy a káresemény bekövetkezte a Felhasználó cselekedeteinek vagy a szerződésben előírt szolgáltatások nyújtásával össze nem függő körülményeknek, előre nem látható körülményeknek, vis maior eseménynek vagy olyan körülményeknek a következménye, amelyeket a szervező a szakmai gondosság szabályai szerint észszerűen nem láthatott előre, illetve nem tudott elhárítani. A szerződéskötést megelőző és a szerződéskötést követő segítségnyújtás kapcsán, illetve a kiválasztott utazási csomaghoz kapcsolódóan felmerült követelés esetén a Felhasználó közvetlenül a Rumbo léphet kapcsolatba. Az utazási csomagok értékesítésére vonatkozó feltételek megismeréséhez kattintson ide https://bravofly.hu/hu/info/privacy.html?purpose=tc_flight_hotel&touchPoint=checkout-dp  

  • A „Saját ügyfélterület” szolgáltatás nyújtója a BravoNext SA (cégjegyzékszám: CHE-115 704 228), amely egy, a lastminute.com grouphoz tartozó svájci illetőségű, a svájci jog szabályai szerint alapított társaság, aminek székhelye Vicolo de’ Calvi 2 - CH-6830 Chiasso, Svájc (a „BravoNext”). A Sajat Bravofly szolgáltatáson keresztül a BravoNext különböző funkciókat kínál, ideértve az lm group vállalatcsoporthoz tartozó bármely weboldalon a megelőző 3 évben indított valamennyi szállodai foglalás, utazási csomag, repülőjárat és egyéb kiegészítő szolgáltatás igénybevétele iránti igény egyszerű áttekinthetőségét, a foglalások kezelését, a weboldalon végzett utolsó keresések visszaállítását, egyéb szolgáltatások igénybevétele iránti igény továbbítását a megfelelő szolgáltató felé, a foglalás módosítását, segítségnyújtás kérését, minden elérhető árkedvezmény megjelenítését (ahol ez lehetséges), ideértve a Hajóutakra vonatkozó kedvezményeket is, valamint az lm group vállalatcsoport tagjai által az adott időpontban kínált legkedvezőbb ajánlatok áttekintését. Emlékeztetjük továbbá a Felhasználót és/vagy az Ügyfelet, hogy a Szolgáltatások használatával kapcsolatos, a személyes fiókjában szereplő minden adat és információ (beleértve, de nem kizárólagosan a foglalási azonosítójukat és/vagy a végrehajtott foglalásokkal kapcsolatos adatokat) szigorúan személyesnek tekintendő. A Felhasználó és/vagy az Ügyfél ezért vállalja, hogy az ilyen személyes adatokat a lehető legnagyobb gondossággal tárolja és használja fel, és minden szükséges óvintézkedést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen adatok bizalmasak és illetéktelen harmadik felek által hozzá nem férhetőek maradjanak. Kérjük a Felhasználót és/vagy az Ügyfelet, hogy ne közöljön ilyen adatokat olyan személyekkel, akik nem vesznek részt a foglalásokban, és ne tegyen közzé ilyen adatokat közösségi oldalakon vagy más kommunikációs csatornákon. Ha úgy véli, hogy adatait és információit jogosulatlanul vagy helytelenül használták fel, vagy ilyen esetről jogosulatlan harmadik felektől szerez tudomást, azonnal jelentse a jogsértést az lm csoportnak a privacy.hu@lastminutegroup.com címre küldött e-mailben. A vonatkozó feltételekről bővebb tájékoztatást kaphat, ha ide kattint https://www.bravofly.hu/hu/info/terms-conditions-my-bookings.html 

  • A „Több várost érintő repülőutak” elnevezésű, összehasonlítást és foglalást lehetővé tévő szolgáltatást a Kiwi.com s.r.o. nyújtja (azonosítószám: 29352886, székhely: Palachovo náměstí 797/4, Starý Lískovec, irányítószám: 625 00 Brno, Cseh Köztársaság) (a „Kiwi”). A több várost érintő repülőjárat-szolgáltatást a Felhasználóknak a Kiwi márkanév nélküli, ún. „fehércímkés” szolgáltatásként nyújtja. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatás nyújtása a Kiwi és a BravoNext között létrejött hirdetési szerződés keretében történik, így a BravoNext a Felhasználó által igényelt, több várost érintő repülőjáratra vonatkozó szerződés megkötésében semmilyen szerepet nem játszik. A BravoNext mint a Kiwi ajánlatait megjelenítő szolgáltató, semmilyen módon nem felel a Kiwi által közzétett információk hiánytalanságáért vagy pontosságáért, illetve a BravoNextet semmilyen felelősség nem terheli a Kiwi Felhasználó által igényelt szolgáltatásai tekintetében. A Kiwi az Ügyfél és a légitársaság közötti közvetítőként jár el. Ennélfogva; a repülőjárat igénybevételére vonatkozó szerződés kizárólagosan és közvetlenül a Felhasználó és a légitársaság között jön létre. Mint közvetítő, a Kiwi felelős az ügynökként őt terhelő kötelezettségek teljesítésének elmulasztásáért; következésképpen, ilyen kötelezettségszegés esetén a Felhasználó az erre vonatkozó panaszát közvetlenül a Kiwi felé terjesztheti elő. A több várost érintő repülőúttal kapcsolatos, a szerződéskötést megelőző és a szerződéskötést követő segítségnyújtás kapcsán a Felhasználó kapcsolatba léphet a Kiwivel. A Kiwinek a több várost érintő repülőutakra vonatkozó foglalási feltételeiért kattintson ide https://lastminute.kiwi.com/hu/pages/content/legal 

  • Az „Autóbéelées” elnevezésű, az autóbérlésre vonatkozó összehasonlítást és foglalást lehetővé tévő szolgáltatást a BravoNext partnervállalata, a Traveljigsaw Limited (a „Rentalcar") nyújtja (székhely: 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, nyilvántartási szám: 05179829, adószám: GB 855349007). Az „Autó” bérlési szolgáltatást a Felhasználóknak a Rentalcar márkanév nélküli, ún. „fehércímkés” szolgáltatásként nyújtja. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatás nyújtása a Rentalcar és a BravoNext között létrejött hirdetési szerződés keretében történik, így a BravoNext a Felhasználó által igényelt bérleti szerződés megkötésében semmilyen szerepet nem játszik. A BravoNext mint a Rentalcar ajánlatait megjelenítő szolgáltató, semmilyen módon nem felel a Rentalcar által közzétett információk hiánytalanságáért vagy pontosságáért, illetve a BravoNextet semmilyen felelősség nem terheli a Felhasználó által igényelt bérleti szolgáltatás tekintetében. A Rentalcar a kölcsönző cég foglalási ügynökeként működik. Ennélfogva; a bérleti szerződés kizárólagosan és közvetlenül a Felhasználó és a gépjárműkölcsönző cég között jön létre. Mint közvetítő, a Rentalcar felelős az ügynökként őt terhelő kötelezettségek teljesítésének elmulasztásáért; következésképpen, ilyen kötelezettségszegés esetén a Felhasználó az erre vonatkozó panaszát közvetlenül a Rentalcar felé terjesztheti elő. A gépjárműkölcsönzéshez kapcsolódó, a szerződéskötést megelőző és a szerződéskötést követő segítségnyújtás kapcsán a Felhasználó kapcsolatba léphet a Rentalcarral, a Rentalcar pedig a Felhasználó megkeresésének kezelése céljából (ha ez szükséges) a Felhasználó nevében és képviseletében kommunikál az érintett gépjárműkölcsönző céggel. A kölcsönzési szolgáltatásra vonatkozó panasz esetén ugyanakkor a Felhasználónak közvetlenül a gépjárműkölcsönző céggel kell kapcsolatba lépnie. Ez nem érinti a Felhasználó azon jogát, hogy a Rentalcarral is felvegye a kapcsolatot, a Rentalcar pedig, ha lehetséges, továbbítani fogja a panaszt a gépjárműkölcsönző cég felé a Felhasználó nevében és képviseletében. Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a szolgáltatást a Felhasználó számára az adott foglalási folyamat során rendelkezésre álló feltételekkel összhangban nyújtják. 

2. A WEBOLDAL HASZNÁLATA - MEGRENDELÉSEK

A Felhasználó szabadon látogathatja a Weboldalt, és annak funkcióit szabadon használhatja személyes, nem üzleti célokra. A keresőmotorban való keresés, foglalások rögzítése vagy megrendelések kezelése során a Felhasználó kijelenti és tanúsítja, hogy kizárólag magánszemélyi minőségében jár el.

A Felhasználó és/vagy az Ügyfél kijelenti és garantálja, hogy nagykorú és teljes cselekvőképességgel rendelkezik a Weboldalon elérhetővé tett termékek és/vagy szolgáltatások megvásárlására vonatkozó szerződések megkötéséhez. Abban az esetben, ha a Felhasználó és/vagy az Ügyfél más utazók nevében is vásárol terméket és/vagy szolgáltatást, a Felhasználó és/vagy az Ügyfél az alábbiakban meghatározott „Főszerződőnek” minősül, ezért kijelenti és garantálja, hogy jogilag felhatalmazott arra, hogy a többi utazó nevében és részére is eljárjon, és hogy tájékoztatja a többi utazót az egyes megvásárolt termékekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó feltételekről.

A Felhasználó és/vagy az Ügyfél kijelenti és garantálja, hogy felügyeli a Weboldal kiskorúak általi használatát, továbbá elfogadja, hogy az ezen kötelezettség megszegéséből származó bármilyen vásárlás neki tulajdonítható, és kijelenti, hogy az ilyen vásárlásért pénzügyi felelősséget vállal.

A Felhasználó és/vagy az Ügyfél kijelenti és garantálja, hogy mindig valós, aktuális és teljes adatokat és információkat ad meg.

Ezen túlmenően, a Felhasználó és/vagy az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az elérhetőségeinek (lakcím, e-mail-cím és telefonszám) a foglalás során történő felhasználásával „Főszerződőnek” minősül a jelen Weboldalon megvásárolható turisztikai szolgáltatásokra és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozóan, akár saját maga részére, akár más utazók nevében foglal.

A Felhasználó és/vagy az Ügyfél továbbá tájékoztatást kapott arról, hogy a jelen Weboldalon a lastminute.com-hoz tartozó vállalatok által biztosított termékekre (például a foglalás módosítása vagy lemondása, értékesítés utáni segítségnyújtás) vonatkozó foglalásokkal kapcsolatos, e-mail útján beküldött kérések csak abban az esetben dolgozhatók fel, ha a Főszerződő foglaláskor megjelölt e-mail-címéről érkeznek. Eltérő e-mail-cím használata esetén a szolgáltatást nyújtó vállalat fenntartja a jogot a kérelmező személyazonosságának ellenőrzésére. Ilyen esetben az illető vállalat nem tudja garantálni a kérelem elfogadását és azt követő feldolgozását.

Keresés, valamint a foglalások és megrendelések feldolgozása során a Felhasználó a webes alkalmazást nem kizárólagos és ideiglenes, az adott művelet időtartamára szóló licenc alapján használja. A webes alkalmazás lehetővé teszi a Felhasználó számára igényeinek könnyű és közvetlen kezelését anélkül, hogy párhuzamosan csatlakoznia kellene a lefoglalni kívánt szolgáltatás nyújtójának weboldalához.

A Felhasználó a Weboldalon keresztül és a Szolgáltatás igénybevétele révén megszerzett vagy számára elérhetővé tett információkat, híreket, tartalmat, szoftvert, rendszereket és termékeket nem jogosult módosítani, újrafelhasználni, másolni, terjeszteni, továbbítani, reprodukálni, közzétenni, azokra vonatkozó licencet adni vagy azok használatát engedélyezni, azokból származtatott feladatokat vagy munkákat létrehozni, azokat átruházni, értékesíteni vagy kereskedelmi célra más módon felhasználni, illetve bármely egyébként oly módon felhasználni, ami nem személyes jellegű.

A Weboldal funkcióinak használatához a Felhasználónak rendelkeznie kell internetkapcsolattal, amit saját költségén kell megbízható szolgáltatótól kell beszereznie. A BravoNext nem vállal felelősséget a Felhasználó hardverében bekövetkezett olyan károkért, amelyeket közvetlenül vagy közvetve az internetkapcsolat okozhat.

3. MAGATARTÁSI ELŐÍRÁSOK

A Felhasználó vállalja, hogy a Weboldalt, annak funkcióit és a Szolgáltatást kizárólag jogszerű célokra, a jelen Szerződési feltételek előírásai szerint használja. A Felhasználó kötelezettséget vállal különösen arra, hogy a Weboldalt és annak funkcióit nem használja jogellenes, gyalázkodó, vulgáris, obszcén, sértő vagy felzaklató tartalmak továbbítására vagy terjesztésére, valamint olyan tevékenységre, ami káros hatással lehet a BravoNext jó hírnevére és a Vállalatról kialakult képre, vagy ami más módon kárt vagy veszteséget okozhat a BravoNextnek.

Ezenfelül a Felhasználó vállalja, hogy nem küld olyan hirdetési anyagokat, nemkívánatos és/vagy kéretlen üzeneteket, amelyek megzavarhatják a Weboldal működését és/vagy harmadik felek általi használatát.

4. SZELLEMI TULAJDON

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalon megjelenő minden információ, adat, szoftver, tartalom, zene, hangok, fotók, képek, videók és egyéb tartalmak (a „Tartalom”) a BravoNext és az érintett licenctulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik.

Az alkalmazás 3. szakaszban meghatározott használatának kivételével, a Felhasználó nem szerez semmilyen jogot a Tartalom és/vagy a Weboldal tekintetében. A Felhasználót megillető egyetlen jog a Weboldal jelen Szerződési feltételeknek megfelelő használatának joga.

A Felhasználó kizárólagos személyes használatra jogosult a Tartalom (beleértve a Szerződési feltételeket is) kinyomtatására és/vagy letöltésére.

5. HIVATKOZÁS MÁS INTERNETES WEBOLDALAKRA

A Weboldal más, a BravoNext kereskedelmi partnerei és/vagy harmadik felek által működtetett internetes forrásokhoz vezető hivatkozásokat tartalmaz. A hivatkozások a Weboldalon csak a Felhasználók tájékoztatása érdekében, információs jelleggel kerülnek közzétételre, és a közzététel nem jelenti ezen tartalmak BravoNext általi elismerését vagy elfogadását. Ezen túlmenően, a BravoNext nem gyakorol ellenőrzést a belinkelt weboldalak által kínált tartalom, információk, szolgáltatások és/vagy termékek felett. A BravoNext nem vállal felelősséget a linkelt weboldalakon közzétett információk valóságtartalmáért, pontosságáért és naprakészségéért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezeket a weboldalakat saját felelősségére látogatja meg.

Egy hipertext link és/vagy más internetes forrás Weboldalon történő közzététele nem jelenti semmiféle kereskedelmi kapcsolat és/vagy egyéb jellegű társulás létrejöttét a BravoNext és a linkelt weboldalak kezelői között.

6. ADATVÉDELMI IRÁNYELV, VALAMINT A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

A személyes adatok feldolgozásának és a weboldalon használt cookie-k (sütik) használatának módjáról adatvédelmi irányelveinkben találhat további tájékoztatást. 

7. SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IRÁNTI KÉRELEM

Ha fogyasztóként vagy felhasználóként van szüksége információra vagy segítségre a lastminute.com grouphoz tartozó cégek által kínált termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, kapcsolatba léphet velünk a webhelyeinken elérhető segítségnyújtási csatornákon keresztül.

Üzleti felhasználóként (szakemberek és vállalatok) írásban veheti fel velünk a kapcsolatot a kereskedelmi referensi e-mail-címen vagy a szerződési dokumentációjában megadott e-mail-címen keresztül.

A digitális szolgáltatásokról szóló uniós jogszabály (az Európai Parlament és a Tanács 2022. október 19-i (EU) 2022/2065 rendelete) 16. cikke értelmében a lastminute.com group külön kommunikációs csatornát biztosít a webhelyén észlelt jogellenes tartalommal kapcsolatos értesítések benyújtására, mely a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra vonatkozó oldalunkon keresztül érhető el.

A digitális szolgáltatásokról szóló uniós jogszabály (az Európai Parlament és a Tanács 2022. október 19-i (EU) 2022/2065 rendelete) 20. cikke értelmében a lastminute.com olyan belső panaszkezelési rendszert biztosít, amely lehetővé teszi a fogyasztók és az üzleti felhasználók (a továbbiakban: a szolgáltatás igénybevevői) számára, hogy panaszt nyújtsanak be a lastminute.com-nak a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály 16. cikke alapján hozott, jogellenes tartalmat vagy általános szerződési feltételekkel való összeegyeztethetetlenséget érintő döntései (köztük az információhoz, szolgáltatásokhoz vagy a felhasználó fiókjához való hozzáférés eltávolítására, letiltására, felfüggesztésére vagy megszüntetésére vonatkozó döntések) ellen. Ez a belső panaszkezelő rendszer a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra vonatkozó oldalunkon keresztül érhető el.

8. AZ IRÁNYADÓ JOG KIVÁLASZTÁSA ÉS KIZÁRÓLAGOS ILLETÉKESSÉG

Szakemberek és vállalatok esetén

A Szerződési feltételekre, valamint a Felhasználó és a BravoNext közötti jogviszonyra (ha és amennyiben azt az irányadó jogszabályok lehetővé teszik) a svájci jog az irányadó. A tekintetben, hogy az irányadó jogszabályok és a nemzetközi egyezmények alapján mi tekinthető megengedhetőnek, a felek úgy állapodnak meg, hogy a jelen Szerződési feltételek értelmezésével, betartásával és végrehajtásával kapcsolatos minden kérdés kapcsán a felmerült jogviták rendezését a BravoNext székhelye szerint illetékes rendes bíróságok kizárólagos illetékességébe utalják, kifejezetten lemondva bármely egyéb illetékességi szabály alkalmazásáról (kivéve, ha az irányadó jogszabályok az adott esetre nézve valamely bíróság kötelező illetékességét mondják ki). 

Fogyasztók esetén

A jelen Szerződési feltételekre a svájci jog szabályai, illetve, ha az Ön állandó lakóhelye nem Svájcban van, úgy a tartózkodási helye szerinti ország jogszabályai az irányadók. A fogyasztó tartózkodási helye szerinti ország bíróságai rendelkeznek hatáskörrel a jelen Szerződési feltételekből eredő valamennyi jogvita megtárgyalására. Abban az esetben, ha a jogszabály a jelen feltételekkel kapcsolatos jogviták megoldását nem utalja kötelezően a fogyasztó tartózkodási helye szerinti bíróságok hatáskörébe, úgy mind a fogyasztó tartózkodási helye, mind a BravoNext székhelye szerinti bíróság jogosult eljárni, a fogyasztó választása szerint. 

Tájékoztatjuk, hogy az Európai Bizottság minden uniós polgár számára elérhetővé tett egy online vitarendezési platformot („OVR-platform”) az Európai Unióban működő vállalatok szolgáltatásaival kapcsolatban. A platform a következő hivatkozáson érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Mivel azonban a Vállalat svájci illetőségű, székhelye pedig Vicolo de’ Calvi 2 – 6830 Chiasso, Svájc, a jogvita nem terelhető az előzőekben említett platformra. Ezért, hogy meg tudjuk oldani a felmerült problémát, arra kérjük, hogy közvetlenül, e-mailben és/vagy telefonon keresse meg vitarendezési csoportunkat a visszaigazoló e-mailben található elérhetőségeken.