Hírlevélre vonatkozó adatvédelmi irányelvek

Utolsó frissítés: 2023. szeptember

Cégünk tisztában van az Ön adatinak és felhasználói jogainak adatvédelmi szempontú védelmének fontosságával. Az internet rendkívül hatékony eszköz lehet a személyes adatok terjesztéséhez, ezért cégünk, valamint a lastminute.com group (a továbbiakban: „lm group”) vállalatcsoportba tartozó többi vállalat egyaránt vállalja a személyes adatok védelmére és biztonságára vonatkozó hatályos jogszabályok betartásának komoly feladatát annak érdekében, hogy biztonságos, felügyelt és megbízható navigációs felületet biztosíthasson a Weboldalra ellátogató és/vagy azt, illetve az Összehasonlító Szolgáltatást igénybe vevő felhasználóinak (a továbbiakban: a „Felhasználó”), valamint a szolgáltatásainkra regisztráló vagy azt megvásárló, az alkalmazásunkat letöltő, és/vagy az adatkezeléshez egyéb, speciális okból hozzájárulást adó ügyfelek (a továbbiakban: az „Ügyfél”) számára.

Az Adatvédelmi irányelvek azt ismertetik, hogy milyen módon gyűjtjük, használjuk fel, dolgozzuk fel és tesszük közzé személyes adatait cégünk Weboldalának és szolgáltatásainak elérése és használata során, valamint különös tekintettel a következőkre:

1. Ki az Ön adatainak az adatkezelője? 2. Milyen típusú adatokat gyűjtünk és használunk fel? 3. Miért és hogyan gyűjtjük adatait? 4. Ki láthatja, kihez juthat el és ki, illetve hol használhatja fel az adatait? 5. Meddig őrizzük meg adatait? 6. Milyen adatvédelmi jogok illetik meg Önt és miként gyakorolhatja ezeket? 7. Az adatkezelő elérhetőségei 8. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei 9. A cookie-kal kapcsolatos információk

10. A Facebookra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat 11. Az adatvédelmi irányelvek frissítése és régebbi változatai

Az adatvédelmi irányelv azt is ismerteti, hogy miként gyakorolhatja jogait (ideértve a cégünk által végzett adatkezelés bizonyos elemeinek elutasítását is). Jogairól, valamint azok gyakorlásának módjáról az alábbi fejezetben olvashat.

Amennyiben egy meghatározás nélküli fogalmat talál az Adatvédelmi irányelvekben (például „Szolgáltatás” vagy „Webhely”), akkor annak a jelentését cégünk szerződéses szolgáltatási feltételeiben határozzuk meg.

1. Ki az Ön személyes adatainak az adatkezelője?

Amikor az Adatvédelmi irányelvben a „Cégünk”, „mi” vagy „Adatkezelő” fogalom szerepel, akkor azon: az lm group vállalatcsoporthoz tartozó, Ticino kanton kereskedelmi nyilvántartásában CHE - 115.704.228 cégjegyzékszámon bejegyzett, Vicolo de’ Calvi 2 - 6830 Chiasso (Svájc) székhelyű svájci BravoNext, S.A. társaságot értjük, amelynek a felelősségi körébe tartozik a felhasználók és/vagy ügyfelek személyes adatainak a jelen adatvédelmi irányelvek szerinti kezelése (a továbbiakban: cégünk, mi vagy Adatkezelő). Tájékoztatjuk továbbá, hogy a BravoNext, kizárólag az általános adatvédelmi rendeletnek (2016/679 (EU), a „GDPR”) való megfelelés érdekében, a Viaggiare SRL-t, az lm csoporthoz tartozó, Olaszországban honos és az Olasz Kereskedelmi Kamara – Milánó által az IT04403760962 adószám alatt nyilvántartásba vett társaságot (amelynek székhelye: Via Francesco Ferrucci 10, 20145, Milánó, Olaszország) jelölte ki az EU-n belüli képviselőjének (GDPR, 27. cikk).

Cégünkre Svájc területén gazdasági társaságként működő szervezetként a személyes adatok védelme tekintetében a svájci jog előírásai irányadók. Cégünk ezért kötelezi magát arra, hogy megfeleljen az általános adatvédelmi rendelet (2016/679 (EU), a „GDPR”) és az adatvédelemről szóló, 25.9.2020 svájci adatvédelmi törvény (FADP) előírásainak. Ezenfelül tájékoztatjuk Felhasználóinkat és/vagy az Ügyfeleinket arról, hogy az Európai Parlament és Tanács 2000. július 26-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok megfelelő szintű védelméről kimondja, hogy Svájcban a jogszabályok az 95/46/EK irányelvnek megfelelő szintű védelmet biztosítanak.

2. Milyen típusú adatokat gyűjtünk és használunk fel?

Amikor Webhelyünkre látogat és használja Összehasonlító szolgáltatásunkat („Felhasználóként”) vagy igénybe veszi vagy regisztrál szolgáltatásainkra („Ügyfélként”), akkor az alábbi kategóriákba eső személyes adatokat gyűjtjük be:

2.1. Ön által szolgáltatott személyes adatok

 • Ide tartoznak azon személyes adatok, amelyeket Ön ad meg a fiókja létrehozásakor, marketingcélú közleményekre történő feliratkozáskor, cégünk szolgáltatásainak igénybevételekor vagy alkalmazásunk letöltése alkalmával, ideértve a foglalási felületünkön megadott adatokat, illetve a telefonon keresztül, élő csevegés (Live Chat) útján vagy a közösségi média révén az ügyfélszolgálati csoportunkhoz eljuttatott hozzászólásait, értékeléseit és üzeneteit is.

 •  Egész pontosan: 

 • Személyre szabott marketingszolgáltatásokra történő feliratkozás során Ön az alábbi adatokat adhatja meg számunkra: Személyes adatok (e-mail-cím), a reklámjainkra való kattintásra és a webhelyünkre való belépésre vonatkozó információk (ideértve az Ön IP-címét, online azonosítóit és böngészőjének adatait). Adatokat adhat meg böngészési szokásaira és személyes érdeklődési körére vonatkozóan is. Tájékoztatjuk, hogy a fenti információk gyűjtése a 2.2 pontnak megfelelően automatikusan is történhet.

A fenti személyes adatok megadására lehet szükség az Ön által igényelt szolgáltatás megfelelő biztosítása, illetve cégünk jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, kivéve, ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy cégünk jogos érdeke. Ezek nélkül nem áll módunkban biztosítani a kért szolgáltatásokat.

Fontos, hogy az Ön által megadott személyes adatok pontosak és a valóságnak megfelelőek legyenek. Ebbe beletartozik az is, hogy például folyamatosan naprakészen tartja adatait (ideértve az e-mail-címét is).

2.2. A Webhelyünkről, az általunk küldött közleményekből és/vagy harmadik felektől automatikusan gyűjtött személyes adatok

 • Információkat gyűjtünk a Webhelyünkön tett látogatásaival és a Webhely használatával összefüggően; ilyen információk például az Ön által használt eszköz vagy webböngésző adatai, a Webhelyhez csatlakozó számítógépek IP-címe vagy tartománynevei, a kapcsolatokhoz tartozó egységes forrásazonosítók, a kapcsolat időtartama, a kiszolgálóról való lekérés módja, a válaszként kapott archív fájlok mérete, a kiszolgáló által küldött válasz állapotát (helyes, hibás stb.) jelző numerikus kód, illetve egyéb, a használt operációs rendszerrel és számítógépes környezettel kapcsolatos paraméterek, a látogatás dátuma és időpontja, a látogatás időtartama, a hivatkozó oldal és a látogatás navigációs útvonalai, továbbá a Webhelyen folytatott műveletek, ideértve az Ön érdeklődési körébe tartozó szolgáltatásokat és ajánlatokat is. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeket az információkat az Ön fiókjához társíthatjuk. 

A jelen Adatvédelmi irányelvek sütikre (cookie) vonatkozó része (9. Sütikre (cookie) vonatkozó információk) tartalmaz bővebb tájékoztatást ezen adatok gyűjtésének és felhasználásának céljáról. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatai is összekapcsolásra kerülhetnek a cookie-kkal, például abból a célból, hogy adatokat gyűjthessünk termékünk és szolgáltatásaink használatának módjára vonatkozóan.

 • Ezt a módszert használhatjuk annak megértésére is, Ön hogyan fogadja az általunk küldött kommunikációs anyagokat (így például az e-maileket), milyen lépéseket tesz ezekkel kapcsolatban (így például rákattint-e az azokban található linkekre), illetve annak elemzésére, hogy milyen gyakorisággal nyitja meg az e-maileket, és mennyi időt tölt azok olvasásával. 

 • Cégünkhöz további adatok érkeznek Önről – a hatályos jog által megengedett mértékig – harmadik fél szolgáltatóktól és/vagy csalásmegelőzési tevékenységet végző partnereinktől; például csalás kiszűrését és arra való figyelmeztetést szolgáló információk.

3. Miért gyűjtjük adatait?

Személyes adatait általában abból a célból gyűjtjük, hogy biztosíthassuk az Ön által igényelt szolgáltatásokat, marketing- és reklámanyagokat küldhessünk Önnek, értesíteni tudjuk a weboldalt érintő fontosabb változásokról, valamint az Ön érdeklődési körébe tartozó tartalmakat és hirdetéseket oszthassunk meg. Egész pontosan:

A. n.a

**************

B. n.a

**************

C. A jogi, szabályozói és szabálykövetési előírások betartása, valamint a kormány és bűnüldöző szervek általi adatbekéréseknek való megfelelés érdekében.

Milyen jogalapon? A jogszabályok betartása (vagyis személyes adatok átadása a szabályozó hatóságok részére)

**************

D. Anonim csoportok összesített statisztikai elemzése vagy azonosítható egyének viselkedésének vizsgálata Webhelyünk, termékeink és szolgáltatásaink igénybevétele, valamint üzleti teljesítményünk nyomon követése érdekében.

Milyen jogalapon? Jogos érdekeink érvényesítése (vagyis weboldalunk, valamint funkcióinak, illetve termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése)

**************

E. n.a

**************

F. Személyre szabott és a profiljának megfelelő marketingkommunikáció

Kizárólag az Ön kifejezett, előzetes hozzájárulása mellett, e-mailben és/vagy weboldalunkon vagy harmadik felek weboldalán keresztül (pl. reklámok útján) osztjuk meg Önnel legjobb ajánlatainkat olyan termékekről és szolgáltatásokról, amelyek érdekelhetik. Személyre szabott üzeneteket kaphat tőlünk, amennyiben Ön (marketingcélú sütik elfogadásával vagy más módon) már hozzájárulását adta profilalkotási tevékenységekhez. A személyre szabott szolgáltatásokat vagy az ajánlatokat cégünk, illetve az alábbi szektorokban tevékenykedő szerződéses partnereink osztják meg Önnel (felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ön e-mail-címét nem osztjuk meg harmadik felekkel): turizmus, szabadidő, szórakozás, csúcstechnológia, divat, lakásdekoráció, fogyasztási cikkek, ételek és italok, pénzügy, banki szolgáltatások, biztosítás, energiaipar, környezetvédelem, kommunikáció, tömegtájékoztatás, ingatlanértékesítés, gyógyszeripar, ruházati cikkek és textíliák, oktatás és képzés, energiaipar, kiadás és szerkesztés, IT és kommunikációs technológia, kiskereskedelem, sport, távközlési és egyéb szolgáltatások általában. 

 

E célból:

-        elemezhetjük személyes adatait, hogy az érdeklődési körének és preferenciáinak megfelelő profilt alkothassunk, amelynek révén megfelelően időzített, releváns, személyre szabott és célzott üzeneteket küldhetünk Önnek.

-        az Öntől cookie-k és egyéb követő technológiák révén begyűjtött információkat összekapcsoljuk a vásárlásaira vonatkozó információkkal. 

-        elemezhetjük a tőlünk kapott kommunikációs anyagokkal kapcsolatos attitűdjét, így például a kapott e-mailek megnyitására vonatkozó adatokat, megállapíthatjuk, hogy Ön megnézett-e egy reklámot vagy reagált-e arra, rögzíthetjük az egyes reklámok Ön általi megtekintéseinek számát, hogy megelőzzük ugyanazon reklám többszöri bemutatását stb.

-        ideiglenesen, kódolt formában megoszthatjuk az e-mail-címét gondosan kiválasztott partnereinkkel, aki ezen információt más online személyes azonosítókkal vagy egyéb személyes adatokkal kapcsolhatják össze annak érdekében, hogy kereszteszközökön vagy keresztcsatornákon (pl. közösségi hálón, így a Facebookon, Pinteresten, Instagramon vagy Twitteren) keresztül ajánlatokat küldhessenek Önnek.

-        automatizált döntéshozatalt alkalmazhatunk, hogy az Ön igényein és szükségletein alapuló, szegmentált és célzott termékajánlatokat tehessünk. Mindez lehetővé teszi, hogy forrásainkat koncentráltabban, hatékonyabban és költségkímélőbb módon használhassuk fel, valamint csökkenti annak kockázatát, hogy egy személy irrelevánsnak vagy nem megfelelőnek talált információkat kapjon. Ön minden esetben jogosult nem automatizált döntéshozatalt indítványozni, illetve véleményét vagy tiltakozását kifejezni az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés kapcsán, amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. További információért vegye fel a kapcsolatot Adatvédelmi Tisztviselőinkkel, akik elérhetősége a jelen adatvédelmi irányelvekben szerepel.

Milyen jogalapon? Amennyiben hozzájárulását megadja (a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával vagy azáltal, hogy a megfelelő mezőben megadja nekünk az e-mail-címét annak érdekében, hogy a velünk, illetve kiválasztott harmadik felekkel kapcsolatos, személyre szabott üzeneteket megkapja).  

**************

G. n.a

**************

H. n.a

**************

I. Cégünk szerződési feltételeinek való megfelelés ellenőrzéséhez, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Milyen jogalapon? Jogos érdekeink érvényesítése (vagyis szerződési feltételeinknek való megfelelés, valamint jogvita vagy igény esetén jogaink védelmének biztosítása)

**************

J. Online marketing és hirdetés személyre szabása a weboldal, termékeink és szolgáltatásaink, illetve más webhelyek Ön általi használatával kapcsolatos, cookie-k segítségével gyűjtött információk segítségével (további részletekért tekintse meg az adatvédelmi irányelvek cookie-król szóló fejezetét). 

Milyen jogalapon? Amennyiben hozzájárulását adta (vagyis Cookie-sávon

 vagy böngészőbeállításokban)

**************

K. n.a

**************

Amennyiben személyes adatainak kezelése jogos érdeken alapul, minden esetben mérlegeljük a személyes adatainak felhasználásához fűződő érdek jogosságát, valamint azt, hogy a személyes adatok védelméhez fűződő alapvető jogait jogos érdekeink ne írják felül („mérlegelési teszt”). Az mérlegelési tesztre vonatkozó további információkért lépjen kapcsolatba Adatvédelmi Tisztviselőnkkel a dpo.hu@lastminutegroup.com címen. 

4. Ki láthatja, kihez juthat el és ki, illetve hol használhatja fel az adatait?

4.1. Az adatait fogadó felek kategóriái

Az Ön személyes adatait az Adatvédelmi irányelvekben részletezett célokból az alábbi kategóriákba tartozó fogadó felekkel osztjuk meg:

 • Az adminisztráció, a termékértékesítés, a jogi ügyek és az IT területén segítőként és tanácsadóként közreműködő, valamint cégünk hálózatának, illetve a hardver- és szoftvereszközeinek állapotáért felelős alkalmazottakkal és/vagy munkatársakkal;

 • Külső szolgáltatóinkkal (ideértve a lastminute.com group vállalatcsoport további tagjait), akik cégünk kérésére és a fenti célok érdekében a cégünk által megadott utasítások szerint adatfeldolgozóként eljárva dolgozzák fel az Ön személyes adatait, ilyen szolgáltatások lehetnek például informatikai és hoszting szolgáltatások, telefonközpont és ügyfélszolgáltatás, elemzői és adminisztratív szolgáltatások, stb.

 • Közösségi médiaplatformként működő üzleti partnereinkkel, amennyiben Ön ezt kifejezetten kéri (pl. ha a Webhelyünkön generált adatokat ezen platformok valamelyikén megosztja), ha a közösségi média hitelesítő eszközeit használja, illetve Alkalmazásunk letöltése során (amikor Ön akár cégünk, akár ezen platformok adatvédelmi irányelvei között hozzájárul ahhoz, hogy cégünk az Ön online tevékenységéről ezen partnereknek adatokat adjon át akkor is, ha az adott közösségi médiaplatformra az adott tevékenység időpontjában nincs bejelentkezve), illetve, ha ezen, részünkre funkcionális eszközöket nyújtó üzleti partnereink adatokat kérnek tőlünk azon eszköz specifikációjára vonatkozóan, amelyre az Alkalmazás telepítésre került, feltéve, hogy ezen adatok átvételére joguk van.  Az Ön által megosztott adatokra az adott közösségi médiafelület adatvédelmi irányelvei az irányadók. További információkat talál a jelen Adatvédelmi irányelvek 2.3 pontjában.

 • Illetékes hatóságokkal, amennyiben a hatályos törvény erre kötelez minket.

 • Illetékes hatóságokkal és bűnüldöző szervekkel, amennyiben ez a szerződési feltételeink érvényesítése, valamint jogaink és tulajdonunk, illetve bármely harmadik fél jogainak és tulajdonának védelme érdekében szükséges.

 • Harmadik felekhez (pl. üzleti tanácsadókhoz, ügyfél-átvilágítási szolgáltatásokat nyújtó vagy értéket és üzleti képességeket felmérő szakemberekhez) akkor jutnak el adatok, ha az üzletmenetünk és értékesítési tevékenységünk vonatkozásában szükséges (ebben az esetben adatait tanácsadóinkkal és jövőbeli vásárlóink tanácsadóival osztjuk meg, és új tulajdonosaikhoz továbbítjuk).

Cégünk székhelyén megtalálható azon felek listája, akiknek kiadhatjuk az Ön személyes adatait, és amelyet a következő e-mail-címre írva lehet megkérni: privacy.hu@lastminutegroup.com.

4.2. Adatai nemzetközi továbbítása

A Felhasználók és az Ügyfelek személyes adatait az Adatkezelő székhelyén (lásd: 1. pont), az lm group vállalatcsoport kiszolgálóin, valamint olyan jogi személyek létesítményeiben is kezelik, amelyeknek megadtuk ezeket az adatokat, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak az Adatkezelőnek.

Tekintettel arra, hogy cégünk egy nemzetközi utazásszervező társaság, az Ön személyes adatait továbbíthatjuk:

 • Az Európai Gazdasági Térség (EGT) országai és az Európai Bizottság megfelelőségi határozatainak megfelelő szintű adatvédelmet biztosító EGT-n kívüli országok, amelyek esetében a Bizottság elismeri, hogy megfelelő védelmet nyújtanak, és/vagy a Bizottság említett határozatainak megfelelő svájci megfelelőségi megállapítást teljesítő országok;

 • az Európai Gazdasági Térségen kívüli országok, ahol az adatvédelmi jogszabályok alacsonyabb szintű védelmet nyújthatnak, mint az EGT vagy Svájc jogszabályai. Ez a következő esetekben fordul elő:

  • Ha adatait olyan önálló adatkezelőknek, például légitársaságoknak, szállodáknak, autókölcsönző cégeknek, utazásszervezőknek stb. adjuk át, amelyek a tőlük kért szolgáltatások nyújtásához az EGT-n kívül kezelhetik az adatait. Az ilyen címzettek a kért szolgáltatásoktól függően a világ bármely országában tartózkodhatnak. Az ilyen adattovábbítást általában egy szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatban végezzük az Ön érdekében.

  • Ha olyan szolgáltatóinkkal közöljük az Ön adatait, akik a nevünkben adatfeldolgozóként járnak el, és akik az EGT-n kívüli országokban tartózkodhatnak, Marokkót, Albániát, az Egyesült Királyságot, Indiát és Tunéziát beleértve (a szolgáltatók helyeinek listája a következő linken érhető el:  https://www.bravofly.com/en/info/list-countries/). Amikor ilyen adattovábbításra kerül sor, biztosítjuk, hogy ez a jelen adatvédelmi irányelveknek megfelelően, valamint az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételek hatálya alatt történjen, szükség esetén további technikai és szervezeti intézkedésekkel kiegészítve, az érintettek megfelelő védelmének biztosítása érdekében. Szolgáltatóink adatfeldolgozóként többek között olyan tevékenységekben vehetnek részt, mint az Ön szolgáltatási kérésének teljesítése, fizetési adatainak feldolgozása, reklám- és marketingszolgáltatások nyújtása a nevünkben, valamint támogatási szolgáltatások nyújtása elektronikus kommunikációs csatornákon vagy call centereken keresztül.

Ha szeretne többet megtudni az alkalmazott biztonsági intézkedésekről, akkor forduljon hozzánk írásban a következő e-mail-címen: privacy.hu@lastminutegroup.com.

5. Meddig őrizzük meg adatait?

Személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig azokra a jelen adatvédelmi irányelvekben meghatározott célok és tevékenységek teljesítése érdekében szükségünk van, illetve olyan időtartamig, amiről más módon tájékoztatjuk – feltéve, hogy erre a hatályos törvények lehetőséget adnak. A megőrzési időtartamról bővebben tájékozódhat itt:

MARKETINGCÉLOKRA HASZNÁLT ADATOK (CRM)

Ügyfelekre/felhasználókra – akiknek a hozzájárulására van szükség – irányuló marketingtevékenység céljából felhasznált adatok.

Adatmegőrzési időtartam: A marketingcélú értesítéseken keresztül adott hozzájárulás vagy ismételt hozzájárulás időpontjától számított 5 év

TAGEKEN KERESZTÜL GYŰJTÖTT ADATOK

Technikai célú cookie-k

Adatmegőrzési időtartam: A webhelyeinken folytatott böngészés időpontjától számított maximum 3 év

Nem technikai célú cookie-k

Adatmegőrzési időtartam: A hozzájárulás időpontjától számított maximum 1 év

6. Milyen adatvédelmi jogok illetik meg Önt és miként gyakorolhatja ezeket?

Ön a 2016/679/EU rendeletben (15.–22. cikk) foglalt jogokat gyakorolhatja, ideértve az alábbi jogokat:

A hozzáféréshez való jog - Megerősítést kérhet személyes adatainak meglétéről, valamint hozzáférhet azok tartalmához és másolatot igényelhet.

A helyesbítéshez való jog - Frissítheti, módosíthatja és/vagy javíthatja személyes adatait.

A törléshez való jog/az elfeledtetéshez és korlátozáshoz való jog - Kérheti azon adatai törlését vagy korlátozását, amelyeket törvénysértő módon dolgoztak fel, ideértve azokat is, amelyek tárolása nem szükséges a begyűjtés vagy más egyéb feldolgozás eredeti céljának teljesítéséhez; amennyiben adatait nyilvánossá tettük, Önnek joga van ahhoz is, hogy személyes adatai törlését kérje, valamint megfelelő lépéseket tegyen (a technikai intézkedéseket is ideértve) annak érdekében, hogy tájékoztassa a többi, az Ön személyes adatai feldolgozását végző adatkezelőt arról, hogy a személyes adatainak, azokra mutató hivatkozásoknak és másolatainak törlését kérte ezektől az adatkezelőktől.

Az adathordozhatósághoz való jog - Kérheti, hogy a cégünkhöz egy szerződés vonatkozásában vagy az Ön hozzájárulásával eljuttatott személyes adatairól másolatot kapjon strukturált, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. vásárlásaival összefüggő adatok), továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A hozzájárulás visszavonásához való jog - Mikor cégünk az Ön hozzájárulására épít, Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy ezt a hozzájárulást visszavonja – cégünk ettől még azonban más jogalapokra hivatkozva, egyéb célokból feldolgozhatja az Ön adatait. 

A tiltakozáshoz való jog (bármikor) - Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak bizonyos körülmények között történő kezelése ellen (különösen akkor, ha cégünknek nincs szüksége az adatok feldolgozására ahhoz, hogy szerződéses vagy más jogi előírásnak megfeleljen, illetve akkor, ha az adatait direkt marketing céljából használjuk fel).

Az érintett joga arra, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen –ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya - Ön minden esetben jogosult nem automatizált döntéshozatalt indítványozni, illetve véleményét vagy tiltakozását kifejezni az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés kapcsán, amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fent felsorolt jogait bármikor gyakorolhatja:

 • Lépjen kapcsolatba cégünkkel a privacy.hu@lastminutegroup.com e-mail-címen keresztül.

 • A direkt marketing vonatkozásában kérjük, vegye figyelembe, hogy bármikor kifejezheti tiltakozását, ha az Önnek küldött értesítések mindegyikében megtalálható leiratkozás linkre kattint.

 • A célzott online hirdetések, valamint hozzájárulásának visszavonása tekintetében tekintse át a jelen Adatvédelmi irányelv cookie-król szóló fejezetét.  

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a GDPR-ben biztosított fenti jogok bármelyikének gyakorlása során benyújtott kérelmét az lm csoport részét képező, a BravoNext, S.A. (közvetlen vagy közvetett) 100%-os tulajdonában álló valamennyi társaság birtokában lévő minden személyes adat figyelembevételével kezeljük. 

A személyes adataihoz fűződő jogai bizonyos körülmények között korlátozások alá eshetnek. Ha például az Ön kérésének teljesítésével egy másik személy személyes adatait fednénk fel, illetve, ha cégünket jogi előírás vagy más jogalap kötelezi, akkor cégünk folytathatja a törlési kérelmével érintett személyes adatok feldolgozását.

Önnek joga van ahhoz is, hogy panasszal éljen, amennyiben úgy érzi, hogy személyes adataival visszaélnek. Arra kérjük, hogy ilyen esetben első alkalommal hozzánk forduljon, ugyanakkor – amennyiben ez Önre érvényes, akkor – panaszával közvetlenül az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is fordulhat.

7. Az adatkezelő elérhetőségei

A fenti adatfeldolgozást végző adatkezelő elérhetőségeit megtalálja az alábbiakban:

A BravoNext, S.A. az lm group vállalatcsoportba tartozó, svájci illetőségű vállalat, amely Ticino kanton kereskedelmi nyilvántartásában a CHE-115.704.228-as cégjegyzékszámmal szerepel, székhelye pedig Vicolo de’ Calvi 2 – 6830 Chiasso, Svájc.

8. Az adatvédelmi tisztviselő (DPO) elérhetőségei

Cégünk adatvédelmi tisztviselőjének az elérhetőségei:

Vicolo de’ Calvi 2 - 6830 Chiasso, Svájc.

9. A cookie-kal kapcsolatos információk

A cookie-kal kapcsolatos további információkért olvassa el az alábbi, cookie-kra vonatkozó irányelvet.

10. A Facebookra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat 

10.1. Facebook Custom Audiences – Facebook pixel Cégünk a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025), illetve, az EU-ban honos személyek tekintetében a Facebook Ireland Ltd., (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) által nyújtott, „Custom Audiences” nevű remarketing funkciót használja. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy Felhasználóink és/vagy Ügyfeleink részére internetalapú hirdetéseket mutassunk a Facebook felkeresésekor („Facebook-hirdetések”), valamint, hogy elemezzük ezen Facebook-hirdetéseket statisztikai és piackutatási célokból, ezáltal segítsük a jövőbeni hirdetési magatartásunk optimalizálását. Ennek segítségével relevánsabb hirdetési tartalmakat nyújthatunk. 

E célból az ún. Facebook-pixelt használjuk a Webhelyünkön. 

Ha egy Felhasználó vagy egy Ügyfél felkeresi a Webhelyünket, és azon valamilyen tevékenységet végez (például vásárol valamit), a Facebook-pixel észleli, és jelenti ezt a tevékenységet. Ily módon tudomást szerzünk arról, ha egy ügyfél valamilyen műveletet végzett a Facebook-hirdetésünk megtekintését követően. Ugyanezen ügyfelet ismételten el tudjuk majd érni a Custom Audience használata révén. Ennélfogva, a fenti rendszer lehetővé teszi a felhasználói magatartás nyomon követését azután, hogy a felhasználó (a Facebook-hirdetésre kattintva) átirányításra került a Webhelyünkre. Ily módon tudomást szerzünk arról, ha egy ügyfél valamilyen műveletet végzett a Facebook-hirdetésünk megtekintését követően. Ugyanezen ügyfelet ismételten el tudjuk majd érni a Custom Audience használata révén.

Így, statisztikai és piackutatási célból, mérhetővé válik Facebook-hirdetéseink hatékonysága. Az így gyűjtött adatok anonimek, vagyis az egyes felhasználók személyes adataihoz nincs hozzáférésünk. Ugyanakkor, ezen adatokat a Facebook gyűjti és kezeli, ezért szükséges az Ön részére a jelen, a rendelkezésünkre álló információkon alapuló tájékoztatást megadnunk. A Facebook a fentiek szerinti adatokat hozzárendelheti az Ön Facebook felhasználói fiókjához, illetve azokat saját promóciós céljaira is felhasználhatja, a Facebook Adatkezelési Szabályzatának megfelelően https://www.facebook.com/about/privacy. Ezen adatok alapján a Facebook és partnerei akár a Facebook felületén, akár azon kívül reklámokat mutathatnak be. A cookie a fenti célokra az Ön számítógépén tárolásra is kerülhet.

11. Az adatvédelmi irányelvek frissítése és régebbi változatai

Cégünk fenntartja a jogot arra, hogy a jelen adatvédelmi irányelveket bármikor módosítsa a jelen rendelkezéssel összhangban. Ha cégünk változtat az adatvédelmi irányelveken, akkor a módosított adatvédelmi irányelveket weboldalunkon közzétesszük, valamint módosítjuk az adatvédelmi irányelvek tetején szereplő „Utolsó módosítás” dátumát.